Pět stovek kontrol lidí v pracovní neschopnosti žijících na území okresu Louny provedla letos od ledna do konce června Okresní správa sociálního zabezpečení Louny. Cílem kontrol je zjistit, zda dotyční lidé dodržují nařízený léčebný režim a nezneužívají nemocenské dávky v případě jeho porušování. V Ústeckém kraji bylo za stejné období provedeno více než 5500 těchto kontrol a v celé České republice to bylo 84 219 kontrol.

Na dotaz Deníku to uvedla Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení. V uvedeném období byl podle ní kontrolován zhruba každý desátý člověk, který byl v té době v pracovní neschopnosti.

A kontroloři zjistili v některých případech nedostatky, tedy porušení léčebného režimu. V nejzávažnějších případech museli uplatnit i sankce, spočívající v odebrání celé nemocenské dávky, anebo jen její části. „Tyto sankce byly uplatněny vůči více než 1680 lidem v pracovní neschopnosti. V Ústeckém kraji to bylo celkem ve 145 případech," upřesnila Jana Buraňová.

Jaké případy porušení se řešily v okrese Louny? „V tomto okrese proběhlo za první pololetí 499 kontrol. Ale někdy člověk v pracovní neschopnosti, který má být doma a léčit se, avšak místo toho dělá něco úplně jiného, se prozradí i sám jiným způsobem. Na Lounsku například policie v noci zastavila jednoho z řidičů, který byl pod vlivem návykových látek. Pak se zjistilo, že tento řidič je v dočasné pracovní neschopnosti. Jiný člověk v tomto režimu zase místo domácí léčby pozdě večer pobýval v restauraci. Tam mu ukradli peněženku a k případu byla přivolána policie. Zjistilo se, že muž je na neschopence a místo domácího pití čaje s vitamíny má v těle alkohol," sdělila Jana Buraňová.

Nejčastější problém: na nemocného se nedá dozvonit

Všeobecně nejčastějším problémem, který zjistí kontroloři České správy sociálního zabezpečení, je ovšem ten, že nezastihnou kontrolovaného nemocného člověka doma, dodala Jana Buraňová. „Často nemají na místě funkční zvonek, nebo nemají na zvonku své jméno, anebo na zvonění nikdo nereaguje. To však nelze pokládat za omluvu, protože podle zákona musí pacienti při kontrolách poskytnout součinnost, včetně adresy pobytu, označeného zvonku atd.," uvedla Jana Buraňová. Už i jen za neoznačený zvonek, což je úřední řečí „nesplnění povinnosti poskytnutí součinnosti", může být nemocnému zkrácena či odebrána nemocenská dávka.

Pokud pacient při kontrole není prokazatelně zastižen doma, omluví ho pouze potvrzení některého z lékařů, že byl v dané době u něj, anebo předepsané vycházky na danou dobu. „Každý případ porušení ovšem posuzujeme jednotlivě a individuálně, není na to stanovený žádný univerzální paušální postup," řekla Jana Buraňová.

Během dočasné pracovní neschopnosti mohou kontroloři přijít prakticky kdykoli, doba není nijak omezena. „Kontrola může proběhnout klidně i v pozdních večerních hodinách, zvláště tehdy, mají-li úřady v daném případě nějaké podezření," upřesnila mluvčí.

Kontroly dělá i zaměstnavatel

Kontroly nemocných lidí provádí ČSSZ namátkově podle svého předem určeného plánu. Za nemocnými také občas chodí na kontroly i jejich zaměstnavatelé. Ti na to mají právo v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti, za které nemocným náleží náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem. „Firmy rovněž kontrolují své lidi, pokud mají podezření, že nedodržují léčebný režim. Zjištěné porušení režimu v takovém případě řeší zákoník práce," dodala Jana Buraňová.

Za porušení režimu člověka v pracovní neschopnosti zákon pokládá takové jednání, které nepříznivě působí na léčení a na zdraví pacienta a ztěžuje nebo oddaluje obnovení jeho pracovní schopnosti.

Nejčastějším důvodem k vystavení pracovní neschopnosti v ČR jsou dlouhodobě chřipka a nemoci horních cest dýchacích a pomyslné druhé místo zaujímají nemoci páteře, zejména bolesti zad.