Zásadní dokument pro chod města připravil Městský úřad v Lounech. Rada města v minulých dnech schválila návrh rozpočtu pro rok 2015. Zastupitelé se budou obsáhlým materiálem zabývat na svém příštím jednání 8. prosince.

Návrh rozpočtu počítá s příjmy 312,2 milionu korun, na straně výdajů je zatím částka 329 milionů. Z toho je na investice určeno 44 milionů korun. „Musíme mít připraveny prostředky k žádostem o dotace. V plánu je například potřebná rekonstrukce interiéru domova pro seniory, která by sama o sobě mohla stát až třicet milionů korun. Bude se samozřejmě dodělávat kulturní dům Zastávka, počítáme s opravami chodníků a silnic nebo například s výměnou podlahy ve sportovní hale," nastínil Radovan Šabata, starosta Loun.

Město řadu let šetří, aby byla rezerva

Z údajů zatím vychází schodek 16,8 milionu korun. „Pokud bychom trvali na vyrovnaném rozpočtu, na investice by pro rok 2015 zbylo asi 16 milionů, což v dnešní době není vůbec nic. Proto město v minulých letech šetřilo, aby se v takové situaci mohly prostředky použít. Celková rezerva Loun je nyní kolem 90 milionů korun," vysvětlil R. Šabata.

Sumy na obou stranách účtu se budou postupně částečně měnit v závislosti na konkrétní situaci. Zastupitelé mohou během roku do rozpočtu zasahovat prostřednictvím rozpočtových změn. Například při zařazení dalších investičních akcí nebo mimořádných příjmech. Citelně přispívají do městské kasy například přerozdělené příjmy ze sázek a loterií. Letos zatím Louny takto získaly přes 11 milionů korun.