Na tiskové konferenci města přístroj představil velitel litvínovské městské policie Zdeněk Urban. „Přístroj bude sloužit strážníkům městské policie jako osobní ochranná pomůcka v místě zásahu, kde mohou být ohroženi únikem nebezpečných plynů. Zároveň ale s jeho pomocí můžeme odhalovat varny drog. V jejich blízkosti totiž do ovzduší unikají typické látky," řekl Urban.

Pomocí přístroje budou moci měřit například koncentraci chlóru u plaveckého bazénu, koncentraci čpavku u stadionu či koncentraci nebezpečných látek při zásahu v chemičce. „Přístroj nedokáže nahradit odborná měření, slouží ale k okamžitému získání informací v terénu," vyzdvihuje Urban.

Detektor má základní senzory pro určení koncentrace nebezpečných plynů, může měřit až pět plynů najednou. Navíc se může doplnit dalšími detektory na měření jiných látek dle výběru, proto je možné odhalit i látky s obsahem drog. Pokud senzor zaznamená zvýšené množství látky, spustí se poplach, při kterém bliká červené světlo a ozývá se zvukové varování. Rozlišují se dvě úrovně poplachu.

„Přístroj už zažil svoji premiéru, vyzkoušeli jsme ho při požáru na Celiu. Nic jsme tam nenaměřili, k požáru toxických látek totiž nedošlo," informoval Urban.

Cena přístroje byla devadesát tisíc korun. Litvínov přístroj pořídil díky daru společnosti United Energy. Ta město finančně podporuje již od roku 2006, každý rok mu věnuje částku půl milionu korun. Peníze jsou použity na volnočasové aktivity, zdravotnictví, vzdělání i bezpečnost. 

V roce 2011 společnost United Energy věnovala městské policii mobilní laboratoř DrugTest. Pomocí té mohou strážníci zjišťovat přítomnost drog u osob, například také u řidičů.