Za účasti obyvatel Merboltic, přátel obce a místních rodáků ze Spolkové republiky Německo byly v sobotu slavnostně požehnány a do merboltické zvonice instalovány dva nové zvony. Došlo tak k naplnění cíle mnohaleté finanční sbírky podpořené i Fondem česko-německé budoucnosti.

Zvonice, která dříve bývala součástí areálu kostela sv. Kateřiny, zlikvidovaného v roce 1975, tvoří výraznou dominantu obce a její rekonstrukce bude nyní završena osazením středního zvonu Svatý Josef a hlavního zvonu Panna Maria, zhotovených ve zvonařské dílně Petra Rudolfa Manouška.