Úředníci v Ústeckém kraji zahájili první vlnu kontrol v domácnostech lidí, kteří si požádali o kotlíkovou dotaci. Příspěvek na nový kotel lidé získají, jen pokud kontroloři z odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu ověří, že nový kotel je opravdu ekologický. 
O kotlíkovou dotaci byl v kraji obrovský zájem.

„Zatím jsme zkontrolovali šest uchazečů o dotaci a v žádném případě jsme nenašli porušení zabraňující podpisu smlouvy," uvedla krajská mluvčí Magdalena Hanáčková.

První kontroly typu kotle
a topného materiálu probíhají namátkově zhruba u patnácti procent žadatelů. Ti musí ještě předtím předložit faktury 
o pořízení a instalaci nového kotle.

„Vždy do týdne po doručení těchto povinných dokladů vyzýváme žadatele k doplnění, pokud je to potřeba. Formální kontrola je tedy poměrně rychlá. Návštěvy v domácnostech mohou probíhat ještě asi rok podle toho, jak budou žadatelé postupně dokládat potřebné podklady," vysvětlila Hanáčková.

Pokud úředníci zjistí, že někdo porušil podmínky dotace, peníze mu nedají.

„Zatím víme o jednom vyřazeném žadateli, který si podle předložených faktur pořídil kotel vyloučený ze seznamu schválených výrobků. V takovém případě nárok na dotaci zaniká. Jsou to ale spíše ojedinělé případy," řekla krajská mluvčí.

Kontroly mohou úředníci provádět deset let. Nejčastěji domácnosti navštěvují v topné sezóně, aby ověřili, že kotel funguje správně.