Současný rektor René Wokoun se rozhodl již nekandidovat.

„Rozhodl jsem se nekandidovat z několika důvodů. V prvé řadě cítím, že v případě stejného složení kandidátů, jako bylo v první volbě, by mohlo dojít opět k patové situaci nezvolení rektora, což by bylo pro univerzitu problematické. O tom, že chtěli kandidovat stejní kandidáti, jsem se dozvěděl z osobních rozhovorů s některými z nich a nechtěl jsem, aby univerzita působila jako impotentní celek neschopný generovat nového perspektivního kandidáta," uvedl Wokoun.

Necítil podporu senátu

Podle svých slov necítil ze strany Akademického senátu takovou podporu, která by jej přesvědčila o tom, že má kandidovat.

"Dále se nebudu tajit tím, že cítím silné znechucení nad chováním, způsobem uvažování a touhou po sebeprezentaci některých členů akademického senátu, kteří z nějakého důvodu nevybíravě vyjadřují potřebu zasahovat do výkonných pravomocí rektora a kvestora a nutí nás oba, abychom plýtvali časem například vysvětlováním důvodů výpovědí řadových zaměstnanců rektorátu. Tyto poměry jsou vzdálené mým představám o tom, jak je potřeba pracovat," dodal.

Do budoucna by se chtěl více věnovat odborné vědecké práci a více učit. "Přeji univerzitě, aby našla rektora, který zajistí kontinuitu a vysokou kvalitu všech aspektů fungování univerzity v budoucnu. S výjimkou nejmladšího, osobnostně i odborně nevyzrálého kandidáta je nabídka pro univerzitu, myslím, nadějná. Věřím, že například docent Koleček jako rektor může přinést univerzitě zcela nový rozměr a svěží vítr."

Akademický senát rektora neúspěšně volil loni na podzim, nové volby budou 4. února.