„Situace už přesáhla rozumnou mez. Řešíme ji jak s majiteli domů, tak s příslušnými státními institucemi," řekl starosta Dubí Petr Pípal.

85 % obyvatelstva v Dubí je připojeno na centrální kanalizaci. Zbytek je odkázán na septiky, nebo žumpy. Radnice by ráda odkanalizovala i zbytek domů, ale naráží na tři problémy. Za prvé geografickou členitost města, za druhé řídkost osídlení v inkriminovaných místech a za třetí na peníze. „Podle studie, kterou máme k dispozici, by odkanalizování zbylých zhruba 180 domů přišlo na 70 až 80 milionů korun. To je skoro jeden roční rozpočet. Je to mimo naše finanční možnosti."

Výstavba centrální kanalizace je ekonomicky neúnosná i pro SČVK. Odpadní vedení by totiž šlo i přes skálu, komplikací by bylo i značné převýšení, které by roury musely překonat. To vše stavbu prodražuje a v kombinaci se stále zmenšující se dotací na jednoho ekvivalentního obyvatele (jedná se o znečištění vyprodukované od jednoho obyvatele, pozn. red.), kterou by SČVK na vybudování dostal, dělá kanalizaci nereálnou.

Majitelé domů, kteří vypouští své odpady „načerno" do dešťové kanalizace, dostali od příslušných orgánů nůž na krk. Musí své přípojky zaslepit, jinak jim hrozí postih. Město jim chce podat pomocnou ruku. Na posledním jednání zastupitelstva města byl projednán systém pomoci a podpory majitelům domů. Měl by fungovat tak, že majitelům domů, kteří musí a chtějí situaci řešit, bude poskytnuta finanční dotace ve výši 20.000 korun, zvýhodněná půjčka na zřízení čistírny odpadních vod a dále bude poskytnuta odborná technická pomoc pro projektování a získání všech potřebných povolení pro stavbu tohoto zařízení," řekl starosta Dubí Petr Pípal.

Pomoc se bude týkat pouze stávajících bytových domů a určitě bude časově omezena. „Město nemá v tomto případě povinnost řešit likvidaci odpadních vod a to, co nyní připravujeme, je nadstandardní pomoc občanům našeho města, neboť povinnost řešit likvidaci odpadních vod má jejich původce," uvedl starosta Dubí.(kos)