Vloni 21. září masivní sesuv jíly a pískovci tvořeného bloku těžených nadložních hmot poškodil kolesový výložník, deformoval ocelovou konstrukci bočního ztužení a konstrukci pásu 2 ze závěsu. Bezprostředně po zjištění rozsahu škod začala přímo na prvním skrývkovém řezu oprava, kterou provedla dceřiná společnost Prodeco. Oprava byla dokončena ve stanoveném termínu 12. května.

Provoz nejvýkonnějšího technologického celku byl však už 18. května přerušen dalším sesuvem (zhruba 2000 m3), který sice zasypal podvozek, ale k poškození naštěstí nedošlo a provoz se podařilo opětovně rozjet 1. června. Protože K 10 000/K 74 nyní odtěžuje nestabilní nadloží v oblasti bývalé Teplické výsypky, byla přijata opatření pro zachování bezpečné těžby, s nimiž byli seznámeni všichni členové posádky.

Opatření se týkají mimo jiné vlastního provozu, kdy těžba může být prováděna pouze s kabinou řidiče v horní poloze jejího možného zdvihu. Odkud musí řidič pozorovat nejen těženou lávku, ale i ústupek a neustále zjišťovat možné příznaky ujetí zeminy. (tv)