Zelené autobusy veřejné dopravy budily tehdy u některých lidí emoce. Nelíbilo se jim, že jezdí v jiném čase, případně, že nějaký spoj byl zrušen úplně. Kraj obhajoval změny ekonomikou ve vztahu k využitelnosti a kapacitním možnostem spojů. Některé obce a města Teplicka požadovaly od kraje korekce. Během zhruba roku fungování se dočkaly částečných úprav. „Prakticky žádné naše připomínky nevzali krajští úředníci, kteří tento dopravní koncept vytvořili, v potaz, třebaže jsme v průběhu loňského roku využili všech možností, abychom podněty od lidí přenesli autorům konceptu," řekl starosta Dubí a krajský zastupitel Petr Pípal a dodal: „Samozřejmě, že i v letošním roce budeme tento dopravní systém monitorovat a využijeme všech možností přenést připomínky, ale stejně tak i možná kladná hodnocení zodpovědným úředníkům."

Částečný úspěch slavili se změnami v Hrobčicích. Od ledna loňského roku musela obec na své náklady vozit z vísky Chouč na nejbližší zastávku v Hrobčicích několik lidí. Taxislužba obce skončila v září, kdy zelené busy začaly opět zajíždět až na náves do Chouče. „Určitě to byla změna k lepšímu. Ještě bychom potřebovali zrušit poznámku, že jde o školní autobus. O prázdninách mají totiž cestující smůlu, autobus nejede. A nebylo by na škodu přidat jeden spoj kolem desáté hodiny dopolední pro lidi jedoucí od lékaře či z nákupu z Bíliny," řekla starostka Hrobčicka Jana Syslová.

Ústecký kraj nevyslyšel připomínky na změny v dopravě jenom Hrobčic. Úprava jízdních řádů se dotkla také Chomutovska, Dolního Poohří, Litoměřicka, Bílinska a Lounska.

„Změny v jízdních řádech se prováděly zejména na základě připomínek po jejich důkladném prověření a vyhodnocení. Připomínky v okrese Teplice se objevovaly především tam, kde došlo k omezení dopravní obslužnosti. Pokud byl podnět shledán jako věcný a zapadající do nového dopravního systému, byl realizován. V průběhu loňského roku došlo k posílení dopravy do Krupky, Proboštova, Dubí. V případě Bílinska došlo k obnovení autobusového spojení do Chouče a Žichova, a to na základě dlouhodobých požadavků obcí Měrunice a Hrobčice. Z chystaných novinek věříme, že se nám během letošního léta podaří do jednotného tarifu DÚK nově zaintegrovat linky městské dopravy v Bílině," řekl radní Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslav Komínek.

V kraji jezdí denně skoro čtyři tisíce spojů.

„Dopravní systém zavedený od 1. ledna 2015 je v naší republice ojedinělý a srovnatelný se systémy používanými na západ od našich hranic. Ze standardního kilometrického nepřestupního tarifu jsme přešli na zónově relační, který umožňuje časové jízdenky, přestupování a postupné zavádění jednotného tarifu v kraji."

„Po roce provozu můžeme konstatovat, že systém je funkční a lze jej do budoucna dále rozvíjet. V celém kraji jezdí nové příměstské zelené autobusy, platí nový integrovaný tarif a kvalita vozového parku dopravců (povinnost nízkého stáří vozů, nízkopodlažnosti, klimatizace, informačních systémů ve voze) je zajištěna smluvními podmínkami. Nabídka spojení je stabilizována a pracujeme na dalším rozšiřování jednotného integrovaného tarifu DÚK a prohlubování vzájemné kompatibility odbavovacích zařízení u jednotlivých dopravců pro co nejpohodlnější a nejvýhodnější cestování veřejnou dopravou," uvedl Komínek. (kos)

Rozdělení linek na Teplicku
„V případě Teplicka bylo největší změnou rozlišení či jasné rozdělení linek MHD kterou objednává a platí město Teplice a systému příměstské linkové dopravy kterou objednává a platí ÚK. Začátkem roku 2015 byly jízdní řády upravovány dle osobně zjištěných poznatků i dle některých připomínek obcí a cestujících. Zpočátku jsme se potýkali i s dalšími dílčími nedostatky. To vše se ale na Teplicku podařilo do konce roku 2015 i díky přístupu dopravce Arriva Teplice s.r.o.., který patří k nejlepším v kraji, výrazně zlepšit. Od 1. 1. 2016 se navíc podařilo částečně integrovat do jednotného tarifu jedny z nejvýznamnějších dopravců v kraji České dráhy a.s. a Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s."
J.Komínek, radní pro dopravu Ústeckého kraje.