Zelená protiprašná stěna oddělí obyvatele Rokelské a souběžně vedoucí Koželužské ulice od provozu na silnici. Pokryje ji břečťan a psí víno a místy i kvetoucí popínavé rostliny, které živoucí stěně přidají na barvách a půvabu.

Bariéru nechá město vystavět kvůli stížnostem obyvatel, které obtěžuje prašnost. Způsobují ji špinavá nákladní auta společnosti Kerakaolin, navážející kaolin, písek a štěrk. Těžaři se po několika jednáních zavázali, že Kadaňské finančně odškodní. Slíbili, že městu každoročně věnují padesát tisíc korun, které bude moci využít podle svého uvážení. To se rozhodlo vybudovat protiprašnou stěnu. „Už jsme se společností uzavřeli smlouvu," informoval starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Město stěnu postaví za půl milionu korun a oni ji budou deset let splácet," doplnil.

Stěnu bude tvořit systémové pletivo zelené barvy, které pokryjí popínavé rostliny. Povede v délce přibližně tři sta metrů a oddělí průtah od obytných domů. Stěna bude odstupňovaná a rozdělená do devíti úseků. „Na krajích bude mít metr výšky, další blok bude o půl metru vyšší a v místě, kde jsou paneláky jen deset metrů od silnice, dosáhne dvou a půl metru," popsal Miroslav Jancák z odboru životního prostředí. „Plot nebude souvislý, aby netvořil zátaras. Zhruba po čtyřiceti metrech bude odskočený, aby se chodci mohli dostávat z chodníku na cyklostezku," doplnil.

Město má už zpracovaný projekt a vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele. Jeho zájmem je vztyčit stěnu na přelomu dubna a května, aby nepromarnilo období vhodné pro výsadbu. Popínavky se letos vyšplhají tak do výšky metru, plně pokrytá by stěna mohla být v příštím roce.

Město přistoupilo i k dalším opatřením, která mají zabránit průjezdu zanesených aut a tím i větší prašnosti. Na výjezdu z provozu těžaře kontrolují strážníci a špinavá auta nevpouštějí do města. Společnost po navážkách čistí silnici a poté komunikaci dočišťují technické služby.

Společnost Kerakaolin, a. s. vznikla odštěpením od společnosti Keramost, a. s. Zabývá se těžbou a zpracováním kaolinu, písku, kamene a štěrku, využívanými papírenstvím, pro nátěrové hmoty, keramickým a plastikářským průmyslem.