Lužická nemocnice v Rumburku dostane i letos dotaci od svého většinového majitele, tedy od města. Tentokrát může počítat s patnácti miliony, které jí odklepli zastupitelé.

Dotaci si prosadil místostarosta města a šéf nemocnice Darek Šváb. Zastupitelé mu ji odklepli i přesto, že je Šváb obžalovaný z vydírání a část veřejnosti žádá jeho odstoupení z funkcí.

Opozici se to proto nelíbí. Rumburk totiž nemá ještě schválený rozpočet pro letošní rok. Nemocnice navíc ani neuvedla, nač přesně chce peníze v letošním roce využít.

Rumburk podporuje svou nemocnici již řadu let. Postupem času se dotační částka téměř zdvojnásobila až na současných patnáct milionů.

„Podle žádosti má jít například sedm milionů do polikliniky na projektovou přípravu, opravy, stavební práce, služby a dodávky. Tedy prakticky na vše, co je možné na poliklinice dělat," říká opoziční zastupitel Jaroslav Sykáček s tím, že je zvláštní žádat o peníze ve chvíli, kdy ještě není hotová ani projektová dokumentace.

Podle starosty jsou v žádosti rámcově popsané investiční akce. Podmínkou pro udělení dotace bylo předložení vyúčtování za loňský rok, kdy nemocnice dostala dotaci ve stejné výši jako letos.

„Úplně přesně to nelze asi vyčíslit. Samozřejmě jsem vnímal v diskuzi k dotaci pro nemocnici podobné požadavky, některé z nich byly i rozumné," uvedl Jaroslav Trégr s tím, že za rozumné například nepovažuje povinná výběrová řízení.

Zastupitel a senátor Jaroslav Sykáček totiž požadoval, aby byla výběrová řízení pořádána vždy, pokud by zakázka přesáhla padesát tisíc korun.

„Pořádání výběrových řízení je samozřejmě dobrá věc, jen je nutné vidět, zda opravdu peníze uspoří. Pokud by hranice byla nastavena příliš nízko, tak by se velmi snadno mohlo stát, že by náklady na pořádání výběrka přesáhly úsporu," dodává starosta Trégr s tím, že jako rozumná hranice by u některých typů zakázek bylo třeba půl milionu korun.

Jednoduchost žádosti se nelíbila ani další opoziční zastupitelce, Bronislavě Nedvědové.

„Když chtěla jedna z rumburských škol dotaci 70 tisíc korun, tak musela předložit mnohastránkovou žádost, ve které podrobně její vedení rozepsalo, na co chce městské peníze použít. My jsme nyní měli ale rozhodovat o patnácti milionech podle žádosti na jedné stránce, s hlavičkou 
a podpisy byla žádost na dvou stránkách," uvedla po čtvrtečním jednání zastupitelů Nedvědová.

Podobně podrobnou žádost předložili také zástupci rumburské farnosti, kteří žádali 
o peníze pro Loretu.

„Chtěli 150 tisíc korun 
a před zastupitele předstoupili s perfektně připravenou prezentací," dodává Jaroslav Sykáček.

Problém viděla opozice také ve vyúčtování loňské dotace. Tu měli dostat těsně před jednáním zastupitelstva. Problematická podle nich byla především část dotace vyčerpaná na rekonstrukci lékárny.

Tu by měla provozovat soukromá firma, ačkoliv je běžné, že v nemocnicích lékárny velmi často provozují samotné špitály.

NAPSALI JSTE NÁM: Divoký sever: Dotační podvod?
Očekávalo se, že ve čtvrtek nás do obrovského sálu na jednání rumburského zastupitelstva přijde hrstka. Situace, kdy se na čtyři sta lidí 
v lednu nevešla do sálu, se už nikdy nemůže opakovat.

To když Švábovi příznivci přes celostátní ostudu, proti všem, udrželi trestně stíhaného a vězněného místostarostu ve vedení města.
Lidi už moc dobře vědí, že není moci, která by obviněného Švába na svobodě v čemkoli zastavila. Vědí, že to má do švestek, tak jako ti, kteří mu pohodlnou většinou v zastupitelstvu přihrávají, a tak už si jenom počkají do voleb.

Důvod? Jediný

Jediným skutečným důvodem, proč vedení města zastupitele svolalo, byla další obří přihrávka z rozpočtu města do Švábovy nemocnice. Na rozloučenou tentokrát patnáctimilionová.

To, že přitom dosud nebyl městský rozpočet ani předložen, vadilo pouze převálcovaným opozičním zastupitelům. Dva nejlépe placení představitelé nemocnice pravidelně předkládají městu dotační žádosti, na jejichž schválení mají sami z titulu svých funkcí na radnici rozhodující vliv.

Kromě Švába je to ještě jeho zástupce pan Ing. Urban, který dostal místo ve finančním výboru zastupitelstva města.  A to i přesto, že není členem zastupitelstva (což lze v odůvodněných případech přijmout), ale s trvalým bydlištěm v úplně jiném městě. Ve finančním výboru mimochodem sedí i další nečlen, který donedávna do nemocnice dodával vybavení operačních sálů a ambulancí.

Střet zájmů na rumburské radnici je neznámým pojmem. Proto zastupitelka Bronislava Nedvědová před hlasováním o dotaci do nemocnice vyzvala všechny zastupitele, kteří mají z nemocnice a jejích řídících orgánů jakékoliv příjmy, aby tento nezpochybnitelný střet zájmů před hlasováním veřejně přiznali a přečetla jim k tomu jejich vlastní směrnici.

Třikrát. Stále více se přitom tvářili, že je to ve španělštině, že je to nehoráznost a že příjmy z nemocnice jejich životy zásadně neovlivňují. Jo, a že na zdraví spoluobčanů se šetřit nebude.

Týká se to poloviny těch, kteří pro dotaci zvedli ruku, aniž byli ochotni splnit tuto svou základní povinnost ze zákona při správě svěřených prostředků.

Jenom členové představenstva a dozorčí rady rumburské nemocnice, kde je zastupitelů až dost, si rozdělují v posledních letech roční odměny ve výši přibližně tří čtvrtin milionu. Čtyři řídící pracovníci nemocnice dohromady si na platech ročně přicházejí na čtyři a půl milionů! Nejsem si jist, zda k nim patří vlastní Švábova sestra s cizokrajným příjmením.

Patří mezi ně zmiňovaný člen finančního výboru města. Odhadnu-li, že dobrou třetinou z toho se oblažuje místostarosta Šváb, pak on sám při absenci jakéhokoli středoškolského odborného vzdělání vysoce překračuje plat universitního Profesora v hodnosti rektora.
Při hlasování o dotaci do své nemocnice držel ruku hrdě nejvýše. Návrhy opozice na bližší specifikaci účelu dotace či zavázání se k transparentnosti při výběru dodavatelů byly v naprostém klidu zamítnuty.

Zastupitelům při žádosti o patnáct milionů musí stačit dvoulist s řádky typu různé stavební práce. Zde právě víc než jindy dochází na Švábovo okřídlené: „Co my si tu odhlasujeme, je nad zákon".

Ale co říká zákon na to, když by místostarosta zneužil milion z loňské dotace na zřízení soukromé lékárny, což nikdy nebylo součástí žádné žádosti.

Použití loňské dotace dostali zastupitelé až na samém začátku zasedání. Při dotazech zaskočených zastupitelů, proč si nemocnice nezřídila raději vlastní lékárnu s obrovskými maržemi na lécích a kdo tedy má tuto soukromou lékárnu provozovat, nepřišla žádná jasná odpověď. Snad jen, že nemocnice bude mít podíl na nájmu, anebo že se ještě uvidí.

A tak se lidé mohou opět jenom dohadovat, že majoritním vlastníkem této další lékárny je manžel jedno ze zmíněných čtyř řídících pracovníků nemocnice.

Mlžení a zatajování informací i přes nesčetné stížnosti a nařízení krajského úřadu, které vede k nevědomosti, nezřídka zesměšňování opozičních zastupitelů.

Automatické zamítání jakýchkoli návrhů na projednání, pokud jdou nedej bože ze strany opozice. Nemožnost prosadit jakýkoli názor, který by se nemusel líbit Švábovi.

I to jsou důvody, které vedly sesazeného místostarostu Mgr. Ladislava Pokorného k veřejnému prohlášení, že se nadále odmítá účastnit hlasování o důležitých otázkách, pokud budou předkládány trestně stíhaným vedením města.
Autor: Alois Kittl, Rumburk