Ačkoliv bronzu neodzvonilo zcela, na scéně dějin se objevuje železo. Spolu s ním na Ústecko poprvé přichází lid, o němž lze hovořit jako o národu a jsou o něm písemné záznamy. Slavní a obdivovaní Keltové. Na Ústecku žili od 4. století před Kristem do období zlomu letopočtu.

Keltové do ústecké kotliny pronikali podél Bíliny, což dokládají nálezy hrobů podél jejího toku. „Záznamy o nálezech keltských hrobů pocházejí již z předminulého století," píše archeoložka Marta Cvrková v Dějinách města Ústí.

Po celém Ústí

Keltové tu žili v několika osadách. Třeba na místě dnešní dálnice u Stadic. Kromě běžných nálezů, jako jsou kosti a střepy, zde archeologové nalezli několik hrobů s uloženými bronzovými náramky, sponami a nádobami, úlomek skleněného náramku a silně zkorodované nože.

Další stopu zanechali keltští Bójové pod hradem Střekov, kde před staletími měli významnou obchodní stanici, zabezpečující styk s ostatními kulturními oblastmi v Čechách a Německu. Je prokázáno, že fungovala ještě v první polovině prvního století a našly se zde střepy keramiky původně vyrobené v oppidech ve středních Čechách.

„Kostrové hroby s bohatou výbavou železných zbraní a bronzových šperků byly odkryty při výstavbě Spolku pro chemickou a hutní výrobu v roce 1878," dodává archeoložka Cvrková.

Zajímavé artefakty

Jiné keltské naleziště bývalo v Tuchomyšli, kde výzkum začal už ve třicátých letech. Pochází odsud celá řada zajímavých artefaktů, většinou předmětů denní potřeby. V šedesátých letech, během rozsáhlého záchranného výzkumu kvůli stále postupující těžbě uhlí, tu archeologové nalezli pozůstatky malých obytných dřevěných staveb a velký počet nejrůznějších jam, ať už zásobních, nebo na ohniště a další artefakty.

Poslední zajímavé naleziště, laténská vesnice zhruba z přelomu letopočtu, se rozkládala v Trmicích. Vědci tu našli chaty se zásobními jámami a spoustou střepů. Archeologický výzkum na tomto místě dokázal, že zde Keltové žili v míru společně s Germány, kteří sem přišli okolo zlomu letopočtu a zakládali své vesničky vedle sídel původního keltského obyvatelstva. Později obě etnika splynula.