Dva zastupitelé z hnutí PRO Chomutov, Monika Mrugová a Daniel Černý, se pustili do kritiky vedení města. Zvažují prý dokonce žalobu. Primátor Jan Mareš jejich výhrady odmítá a vnímá to jako začátek předvolebních aktivit.

Danielu Černému se nelíbí odpověď primátora na jeho otázku, kterou položil na posledním zastupitelstvu. Chtěl vědět, kdo konkrétně ze smlouvy s firmou Katumba vyjmul doložku o případném odstoupení od smlouvy (informovali jsme včera, článek najdete na webu). Odpověď primátora byla obecná v tom smyslu, že jde o kolektivní rozhodnutí rady. S tím se ovšem Černý nechce spokojit.

Jeho kolegyně Monika Mrugová zase protestuje proti tomu, jak dopadl její podnět na dopravní řešení v Schubertově ulici. Žádala, aby tam bylo umístěno zrcadlo, ale magistrát v ulici nakonec změnil dopravní značení, což se nelíbí místním. „Stěžující si občany, kteří se nyní těžko dostávají před svůj dům, magistrát informoval, že za to může můj podnět," podivuje se zastupitelka, podle níž kdosi do jejího podnětu doplnil větu, že žádá změnu dopravního značení.

Primátor: Černý chtěl informace nad rámec zákona

Primátor Jan Mareš obě obvinění odmítá. „Text podnětu zastupitelky Mrugové nebyl změněn, pouze byl k němu doplněný úkol," reagoval na dotaz Chomutovského deníku. „Zastupitelka požadovala umístění dopravního zrcadla, které však dopravní odborníci nedoporučili, proto bylo navržené jiné dopravní opatření."

Co se týče výhrad zastupitele Daniela Černého, ani tam primátor podle svých slov nepochybil. „Interpelace zastupitele Černého byla vyřízena v souladu se zákonem o obcích, který stanoví, že zastupitel má právo na informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce," vysvětluje Mareš. Odpověď na otázku, kdo konkrétně zmíněný odstavec ze smlouvy vyškrtl, nemá podle něj pro funkci zastupitele žádný význam. „Takovou informací jsou třeba veškeré písemné podklady, smlouvy, žádosti, stanoviska a podobně, bez jejichž znalosti by byl ztížen či znemožněn výkon funkce zastupitele," dodává primátor. „Požadovaná informace je ale zcela jiného charakteru a její využitelnost pro výkon funkce zastupitele je nulová."

Ve středu odpovídal primátor na otázky Chomutovskému deníku, o den později už přes mluvčí rozeslal svou reakci všem novinářům. Obě tiskové zprávy, jak zastupitelů za PRO Chomutov, tak od primátora Jana Mareše, si můžete přečíst dole.

Předvolební boj?

První muž chomutovské radnice vidí za kritikou opozičních zastupitelů začátek předvolebních bojů. Na podzim se totiž budou konat komunální volby, v nichž se bude rozhodovat, kdo bude další čtyři roky Chomutovu vládnout.

„Je evidentní, že tímto zahájili předvolební aktivity, ve kterých se z čehokoliv vytváří kauza," míní Mareš. „Z pohledu opozičních politiků je potřeba dát najevo, že vedení města není kompetentní. Pokud jsou přesvědčeni a mají podezření, zde paní Mrugová a pan Černý, na porušování jakýchkoliv zákonných norem, nechť konají."

KRITIKA OPOZIČNÍCH ZASTUPITELŮ

Vedení města Chomutova porušuje povinnosti

Daniel Černý, zastupitel PRO Chomutov.Vedení města Chomutov nebere vážně podněty a dotazy opozičních zastupitelů. Dva příklady z poslední doby ukazují, jak město dokáže zneužít dobrý podnět opozičních zastupitelů v jejich neprospěch a také to, jak se primátor města Jan Mareš vyhýbá jasné odpovědi na jednoduchý dotaz. Zastupitelé PRO Chomutov zvažují, že se budou bránit soudní žalobou.

Zastupitelka opozičního hnutí PRO Chomutov Monika Mrugová na jednání zastupitelstva žádala, aby v ulici Schubertova bylo umístěno dopravní zrcadlo, neboť při výjezdu do Vaníčkovy ulice není vidět přes parkující auta. „Magistrát do zápisu mého podnětu ale doplnil větu, že žádám změnu dopravního značení. Tu pak zcela nesmyslně provedl a stěžující si občany, kteří se nyní těžko dostávají před svůj dům, informoval, že za to může můj podnět," řekla k tomu Monika Mrugová.

Dále vedení města záměrně odbylo vyřízení dotazu k dodatku smlouvy se společností KATUMBA a.s. týkající se prodeje pozemků u městského parku pro výstavbu apartmánů Hotelu 99. Jednatel společnosti Ahmad Raad po několikáté město požádal o změnu smlouvy, neboť jeho firma není schopna dodržet původní termíny dokončení stavby. Hrozilo mu tak, že kvůli nedodržení termínu by město mohlo od smlouvy odstoupit a chtít pozemky zpět. Někdo ale z dodatku smlouvy odstranil možnost města odstoupit od smlouvy a chtěl tak městu odepřít další obranu v případě nedodržení smlouvy ze strany firmy Ahmada Raada. „Na zastupitelstvu jsem řekl, že ten kdo předkládá takový materiál je buď hloupý nebo se snaží poškodit město Chomutov a chtěl jsem vědět, kdo je předkladatelem dodatku a jakým schvalovacím řízením prošel. Bylo mi pouze primátorem odpovězeno, že nebudeme pořádat hon na čarodějnice a že materiál schválila rada. Ve vyžádané písemné odpovědi primátor opět neuvedl konkrétní osoby s odvoláním na kolektivní rozhodování rady." dodal k tomu opoziční zastupitel Daniel Černý.

Svévolné změny v textu podaných podnětů či vyhýbání se jednoduchým odpovědím na jasné otázky může být porušením Zákona o obcích respektive Stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 7/2011. Opoziční zastupitelé využijí všechny možnosti k tomu, aby vedení města donutili postupovat dle zákona. Uvažují o podání žaloby.

MUDr. Monika Mrugová, Ing. Daniel Černý, zastupitelé PRO Chomutov


REAKCE PRIMÁTORA JANA MAREŠE

Zastupitelé Mrugová a Černý, podejte žalobu, vzkazuje primátor

Jan Mareš, primátor Chomutova.Vstoupili jsme do volebního roku a chomutovští opoziční zastupitelé se rozhodli, že je zapotřebí se řádně zviditelnit. A protože nenašli nic lepšího, tak díky polopravdám a lžím vykonstruovali tiskovou zprávu o tom, že vedení Chomutova porušuje své povinnosti. Podané informace jsou zkreslené, vytržené ze souvislostí a podsouvají veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků pocit toho, že na chomutovské radnici se nejedná správně. To vše podtrhuje sdělení, že zastupitelé sdružení PRO Chomutov zvažují podání žaloby. Ostatně celé tiskové sdělení nazvali slovem žaloba, aby vypadalo vážně. Osobně jsem toho názoru, že pokud mají opoziční zastupitelé, zde paní Mrugová a pan Černý, podezření na porušení jakýchkoli zákonných norem, nechť konají a pouze nevyhrožují žalobami.

Vedení města Chomutova se každým podnětem nebo dotazem, který obdrží od občanů, zabývá. To platí také pro podněty či dotazy zastupitelů. V řadě případů jsou však výsledky řešení odlišné, než si žadatelé představují, z čehož plyne jejich rozhořčení. Zastupitelka Mrugová například požadovala umístění dopravního zrcadla, které však dopravní odborníci nedoporučili, proto bylo navržené jiné dopravní opatření v zájmu bezpečnosti provozu.

Zastupitelům jsou předkládány všechny potřebné informace pro jejich rozhodování. To znamená, že relevantními informacemi jsou písemné podklady, smlouvy, žádosti, stanoviska. Panu zastupiteli byl navíc sdělen seznam přítomných radních a výsledek hlasování. Nepochopitelné jsou další a další požadavky na informace, kdo předložil, kdo jak diskutoval. To pro práci a rozhodování zastupitele nemá žádný přínos, jsou to pouze obstrukce a podivné praktiky. Stejně tak jako například když pan Černý na prosincovém zastupitelstvu naprosto vážně požádal o spočítání stránek předloženého materiálu, a to prostřednictvím písemné odpovědi.

Je evidentní, že byly také tímto zahájeny předvolební aktivity, ve kterých se z čehokoliv vytváří kauza. Je smutné, že si zastupitelé neplní svoje povinnosti, nárokují větší práva, než ze zákona mají a nesmyslně vymýšlejí zbytečnou práci nám i úředníkům. Tím, že nenesou žádnou zodpovědnost, plivou po naší práci a svými jedovatými slinami se snaží v lidech vzbudit dojem, že se tu děje něco špatného. Kdyby se totiž dělo, měli by omílané žaloby podávat a ne o tom jen mluvit.

Jan Mareš, primátor města Chomutova