„Otevření tohoto střediska je dalším posunem v intenzivní péči a reakcí na poptávku po službách, které se dosud pacientům ve spádové oblasti Podřipska nedostávalo," uvedl ředitel nemocnice Tomáš Krajník.

Jeden z nejstarších objektů v areálu nemocnice získal nový kabát a nejmodernější vybavení. Odpovídající vybavení má i ošetřující personál, který je s pacienty v kontaktu a může okamžitě reagovat na jejich potřeby. „Vedle dialyzačních jednotek je to i úpravna a čistírna vody a tudíž i dialyzační tekutiny. U připravené vody dosahujeme parametrů ultračisté vody," vysvětlil Vladimír Vojanec, vedoucí lékař a člen lékařské rady společnosti B. Braun.

„Jsem rád, že se už nebudu muset trmácet na středisko do Litoměřic. Už ta cesta člověka vyčerpává. Ve čtvrtek nastoupím na dialýzu v Roudnici," uvedl bývalý tesař, 71letý Jiří Hutka, který dochází na dialýzu třikrát v týdnu už půl druhé roku. Na dialýzu ho většinou doprovází jeho celoživotní opora, manželka Anna.

Dialyzační péče poskytovaná v Roudnici nad Labem zahrnuje především metodu hemodialýzu. Může však provádět i hemoperfuzi, hemodiafiltraci nebo peritoneální dialýzu. V rámci ambulance či střediska lze zajistit přípravu pacientů na transplantaci ledvin ve spolupráci s Transplantačním střediskem IKEM.

Provozovatel, společnost Renart, zajišťuje  dialyzační služby i v areálu Městské nemocnice v Litoměřicích. Vedoucím střediska je MUDr. Ivan Klener, který v loňském roce díky spojení s nadnárodním koncernem ustál konkurenční boj o litoměřické pracoviště, kterému nyní rovněž šéfuje.