„V PR Pístecký les v lokalitě známé všem též jako ,,Na Hraběcím" došlo k vývratu staletého dubu, který svou délkou přehradil téměř dvě třetiny řeky Ohře. Ve větvích tohoto stromu se postupně ukládá nepořádek od lidí, kteří se svou nezodpovědností a neukázněností zbavují odpadu všeho druhu," popisuje Václav Šťástka.

„Z řeky si lidé dělají skládku a prostřednictvím ní se zbavují nejrůznějšího odpadu. Považuji to za velkou nehoráznost a nezodpovědnost těchto lidí, kteří dělají dokonalou vizitku našemu státu u našich sousedů v Německu a přispívají již tak k hroznému znečišťování světových moří, kde se tento odpad v určitých místech akumuluje a ukládá," pokračuje rybář.

Tento jev je vždy nejvíce pozorovatelný při velké vodě, kdy jsou odpady splachovány z břehové hrany, ovšem nyní je léto a žádné velké průtoky nebyly zaznamenány, a přesto se tato ,,špína" od lidí ukazuje.

„Jako by nebylo nikde dost kontejnerů na tříděný odpad, kde se lze všeho zbavit bez poplatků. Je to zřejmě pohodlnost u někoho, blbost či snad nevědomost? Často se mluví o úspěšném třídění odpadu a jeho likvidaci, určitě to neplatí vždy a všude. Doufejme, že mladá generace lidí se s tímto popasuje lépe, nesmí mít ale špatné vzory ve svém okolí, kterých je stále bohužel dost a dost," uzavírá Václav Šťástka.