Potvrdil to starosta obce Milan Čapek. „S odborníky z Vodoprávního úřadu a Povodí Ohře jsme se shodli, že mikrobiologické znečištění Kundratického potoka, který koupaliště napájí, mají na svědomí nečistoty splavené z břehů při enormních srážkách a také zetlelé listí a další přírodní materiál vyplavený z tůněk u horního toku potoka. Horský potok navíc vyvěrá i protéká neosídleným územím, žádný jiný možný zdroj znečištění tam není,“ uvedl.

Správce koupaliště nádrž preventivně vypustil, chemicky vyčistil dno a znovu napustil. Opakované odběry vody z koupaliště potvrdily, že po odeznění dešťů se kvalita vody v potoce, a tedy i v koupališti vrátila k normálu. „Hygienické rozbory vody jsou v normě, od 15. srpna je koupání v nádrži opět bez jakéhokoli rizika. Současné počasí ale vodním hrátkám zrovna nepřeje. I tak bude koupaliště otevřené až do konce letní sezony. Věřím, že horké dny ještě přijdou,“ řekl starosta.

Na nadlimitní hodnoty mikrobiologického znečištění vody v koupališti upozornila na konci července ústecká Krajská hygienická stanice (KHS), jejíž pracovníci je naměřili dvakrát v rozmezí týdne. Obsah sinic překračoval limit druhého stupně znečištění na třístupňové škále. Koupání tak představovalo zdravotní riziko zejména pro citlivé lidi, jako jsou alergici, děti a těhotné ženy.

Hygienici naměřili před časem zvýšené hodnoty mikrobiologického znečištění i v Nechranické přehradě u hráze. Nyní už ale sinice nedosahují limitu pro 1. stupeň znečištění, ve vodě se jen ojediněle vyskytují zelené vločky.

Vodu v přírodních koupalištích a nádržích v Ústeckém kraji hygienici kontrolují pravidelně od roku 2004, v letním období odebírají vzorky každé dva týdny. Jen v chomutovském Kamencovém jezeře je voda dlouhodobě natolik čistá, že hygienici odběry vody omezují na měsíční interval.