Tento pomník utrpení desetitisíců lidí se již přes 11 let potýká s povodněmi. Ty kromě napáchaných škod zdržely důležité rekonstrukce dosud nepřístupných prostor. Letošní rok by měl znamenat obrat. Památník zpřístupní další část kolumbária.

„Prostory se nachází v zadní části opevnění u Pražské (Bohušovické) brány. Zde se uchovávaly papírové urny s popelem obětí. Toto místo nebylo ještě nikdy zrestaurované ani zpřístupněné. Povodně z roku 2002 tu způsobily velké škody, prolomily klenby, některé práce se zastavily, jiné zcela zničily. Vypadá to však, že v říjnu tohoto roku budeme moci konečně otvírat," řekl ředitel Jan Munk a dodal, že voda se ani dnes z prostor památníku ještě zcela nedostala. „Právě proto nebylo možné některé části opravit. Pracovalo se na krematoriu, také čtvrtý dvůr byl pod vodou. Obojí je již v původním stavu."

TAKTO VYPADAL PAMÁTNÍK před půl rokem. Jeho zdmi se proháněla povodeň.

Kolumbárium, které se rekonstrukcí vrátí zpět v čase, dosud zpřístupnilo pouze svou horní část. Opravami prošly i zbylé prostory. Jako poslední se do původní podoby dostává i část prostřední, kde byly ještě donedávna provizorní amatérské stavby z dob „totalismu". Celkové investice na obnovu původního stavu se postupně vyšplhaly přibližně na sto milionů Kč.

V příštím roce čeká památník také několik zajímavých výstav. Přibližně v polovině roku přivítá památka expozici Židovského muzea v Praze, na níž se památník významnou měrou spolupodílel. Ta odhalí PRAVDU A LEŽ – Filmování v ghettu Terezín 1942-1945. Výstava, která v Praze probíhá až do konce března, představuje unikátní snímky pořízené nacistickou propagandou i následnými „osvoboditeli".