„Vydáním tohoto nařízení se radní města snaží ochránit občany před nekalými praktikami a nevybíravým chováním podomních prodejců a prodejců na veřejném prostranství bez mobilní provozovny stánku. Nařízení neomezuje konání akcí sportovního ani kulturního charakteru a rovněž neomezuje prodej v předzahrádkách ani konání trhů," informuje mluvčí MěÚ Bílina Karel Schön.

Jedná se především o prodejce pobíhající po veřejném prostranství a o prodejce, kteří obtěžují občany v domácnostech. Toto nařízení nabude účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce. Poté již nebude možné nabízet zboží ani služby v domácnostech bez předchozí objednávky.

„Pokud by k těmto situacím přece jenom docházelo, nechť občan zavolá na Městskou policii na telefonní číslo: 417 810 999, která bude toto řešit jako porušení nařízení města a uloží pokutu," doplňuje k zákazu Karel Schön.

Lidé to vítají. „Je to dobře. Jednou mě na ulici zastavila taková romská rodina a nabízela mi parfémy. Nezajímalo je vůbec, že nic nechci. Běželi za mnou od zastávky až ke vchodu do domu," líčil svoji zkušenost třiadvacetiletý student Martin.