Občanské sdružení Zdravé Ústí se proti záměru postavilo s tím, že dokumentace je plná nesrovnalostí a evidentně zpracovaná na objednávku. Chybí jí například zdůvodnění záměru. Upozorňuje, že jsou chybně uvedeny počty druhů živočichů, zvláště chráněných je tu prý třináct. Navíc je chybně vyhodnocen vliv stavby na jejich biotop.

„Realizace průmyslové zóny u Přestanova by byla v rozporu zejména s ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny," odmítl za sdružení stavbu Vladimír Růžička s tím, že požadují velkou EIA, tedy posuzování dle zákona 100/2001.