„Není nám lhostejné, jak městská památková zóna vypadá. Chceme historické centrum města očistit od nevkusných reklam na domech, ale také na předzahrádkách,“ uvedl primátor města Jan Mareš.

Město však nemůže majitelům domů v památkové zóně přikázat, jak by měly objekty vypadat. Usnesení radních je tak míněno jako doporučení orgánům státní správy, tedy památkové péči či silničnímu správnímu úřadu, k čemu mají jejich zaměstnanci při schvalování záměrů vlastníků nemovitostí přihlížet. Doporučení se týká i stavebních úprav všech objektů. „Barevnost fasád i třeba okna musí respektovat historický ráz území. V loňském roce jsme si nechali zpracovat podrobné podklady ke všem objektům v městské památkové zóně,“ doplnil Mareš.

Vedení města se podle něj inspirovalo při návštěvách jiných měst. „Chceme se s majiteli domů v zóně domluvit lidsky, nechystáme žádné restrikce. Doporučení navíc neplatí zpětně. Nikomu tedy nehrozí, že by musel nyní fasádu přemalovat. Předpokládáme vstřícný přístup. Podnikání podporujeme, město například nevybírá poplatek za zábor veřejného prostranství, tedy za předzahrádky,“ doplnil.

Snahu měst o zachování autentičnosti historických center už podpořily například pivovary a další výrobci nápojů. „Pivovary netrvají u reklamních tabulí či slunečníků na firemních barvách. Provozovatelé restaurací si však o změnu barevného provedení reklamních předmětů musejí sami požádat,“ dodal primátor.

Hranice chomutovské památkové zóny v centru města je vymezena ulicemi Dr. Farského, Na Příkopech a Hálkovou.