Vykácení celého stromořadí čeká v příštích týdnech Riegrovu ulici v Lounech. Ta se svažuje od areálu bývalých kasáren a ústí nedaleko hlavního vlakového nádraží. O stromy však lokalita nepřijde, na místě se objeví vhodnější druhy.

Padne celkem třiapadesát stromů, v drtivé většině javor mléč a tři kusy trnovníků akátů. Důvodem je připravovaná rekonstrukce ulice, během níž dojde k opravám už velmi poškozených chodníků, přeložení kabelů veřejného osvětlení, označení přechodů pro chodce a úpravám veřejné zeleně. „Pokácení současných dřevin je prvním krokem k zahájení rekonstrukce ulice. Je nutné ho provést do konce období vegetačního klidu, tedy do konce měsíce března," upozornili úředníci lounské radnice.

Stromy jsou ve špatné kondici

Jedním z důvodů pro vykácení celého stromořadí je špatný zdravotní stav dřevin. „Projevuje se četnými dutinami na dříve založených hlavách javorů a kmenech stromů. V dutinách jsou známky hniloby dřeva, které výrazně narušují statiku stromů," vypočítali pracovníci města. Podle nich je účelem také sjednocení stromořadí, které bude následně vysázeno nové. „Bude složeno z 58 kusů jeřábu muku, který se více hodí do ulic s vysokým poměrem zasolování, malou propustností půdy a rozložením korun," uvedla radnice. Výsadba proběhne na podzim.

Rekonstrukce ulice si vyžádá řádově miliony korun. Město Louny se proto snaží získat dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury.