Reorganizace podle Budinského změnila strukturu zaměstnanců, část dřívějších techniků přešla do dělnických profesí. „Celkově nám ve struktuře roste podíl dělníků a klesá podíl techniků," uvedl Budinský. „Budeme doufat, že příští rok žádné propouštění, které bylo v rámci skupiny největší právě u nás, už nenastane," řekl Šimon Vohar ze Severočeského sdružení odborových organizací důlního průmyslu.

Na zakázkách Severočeských dolů jsou závislé i další podniky. „Utlumení těžby či omezení provozu bude mít za následek organizační změny i v těchto podnicích," řekl za pobočky úřadu práce Michal Tuček.

Z celkového počtu propouštěných zaměstnanců má 89 nárok na důchod. V okrese Teplice se hromadné propouštění týká 120 zaměstnanců a v okrese Chomutov 111 lidí.

Firma propouští napříč různými profesemi. „Jde o řídicí pracovníky a mistry, programátory, zeměměřiče, personalisty, horníky, obsluhu strojů a podobně," vyjmenoval Tuček.

Stav zaměstnanců dolů před reorganizací byl 2 923. „Na počátku roku 2015 budeme mít 2 692 zaměstnanců," uvedl Budinský.

Odboráři s propouštěním sice nesouhlasili, žádný větší protest se nicméně nekonal. Novou kolektivní smlouvu pro roky 2015 až 2017 podepíše vedení s odbory 15. prosince. Jednání bylo podle Budinského náročné, ale korektní.

Tarifní mzdy se v příštím roce měnit nebudou. „Dojednáno bylo zlepšení v oblasti benefitů," uvedl Budinský. Podle Voharky zaměstnanci dostanou v prvních měsících roku 2015 jednorázový příplatek a na jaře pak poukázky. „V roce 2016 budeme jednat na základě vnější makroekonomické situace o možném zvýšení platů. A v roce 2017 porostou tarifní mzdy o předpokládanou inflaci roku 2017," doplnil Budinský.

Severočeské doly loni hospodařily s provozním ziskem 5,1 miliardy korun, což bylo nejvíce od vzniku firmy v roce 1994. Většina uhlí z dolů SD končí v tepelných elektrárnách ČEZ.