Situace byla od loňského roku hodně napjatá. Kvůli podzemnímu prameni, který po důlní havárii z roku 1879 odčerpávali těžaři a na podzim po 120 letech přestali, vedlo vedení města Duchcov s ministerstvem průmyslu nespočet jednáních. „Při nečerpání vody na Obřím prameni se zvýší hladina spodní vody nejen v Duchcově, ale i ve městě Teplice a ostatních obcích. Tím by mohlo dojít k ohrožení majetku i zdraví občanů v uvedených lokalitách. Problém nečerpání se negativně také projeví v činnosti Lázní Teplice. Navíc ukončení čerpání se dotkne města Duchcova tak, že nebude mít čerpánu vodu do městského koupaliště a zároveň nebude voda čerpána ani do Kravského rybníka, čímž bude ohrožena kvalita vod v rybniční soustavě Duchcova," argumentoval tehdy na ministerstvu starosta Duchcova Zbyněk Šimbera.

Vláda nedávno rozhodla, že koupí od těžařů zařízení na čerpání. Čerpat vodu tak nově bude státní podnik Palivový kombinát Ústí. Platit to bude stát. Rozhodnutí vlády uvítaly i teplické lázně. „Pokud jde o prameny, opravdu jsme takový výsledek očekávali. Jsme rádi, že k dohodě došlo a že se můžeme plně věnovat naší práci," řekla Yveta Slišková, obchodní ředitel Lázně Teplice v Čechách a.s.

Celý problém s prameny se datuje do roku 1879, kdy se na Dole Döllinger vyvalilo obrovské množství vody a utopilo se 21 horníků. Vlastníci dolů se následně dohodli s majiteli lázní a celého panství, že budou odčerpávat Obří pramen. Jeho regulace měla ochránit šachty a horníky, aby se podobná tragédie neopakovala, a zároveň zachovat zdroj léčebné vody pro lázně. „Firma na podzim nečerpala vodu několik týdnů a hned se to promítlo do výšky spodní vody. Někteří občané nám hlásili, že mají vodu ve sklepích. To by se teď už nemělo opakovat. Navíc jsme domluveni, že bez vody z Obřího pramene nezůstane koupaliště a ani rybniční soustava," uvedl starosta Duchcova Šimbera. (red)