Rozhodnutí zastupitelů podnítily dopisy ředitelů základních a speciálních škol v Ústeckém kraji a výzva Asociace speciálních pedagogů, kterou krajský úřad obdržel v prosinci. Změny, které připravuje ministerstvo, jsou podle pedagogů nedomyšlené a nedopracované.

„Lehké mentální postižení výrazně omezuje rozumové schopnosti. Většina žáků s takovým postižením se nemůže úspěšně vzdělávat v běžných třídách základních škol. Na učení se nebudou moci soustředit a ostatní spolužáky budou vyrušovat, čímž se sníží kvalita vzdělávání pro všechny," píše ve výzvě Lenka Woloszczuková, předsedkyně krajské sekce Ústeckého kraje Asociace speciálních pedagogů ČR, která vystoupila před zastupiteli.

Ať rozhodnou rodiče

Podobné stanovisko krajský úřad obdržel i v dalších dopisech, které podepsaly stovky učitelů a rodičů. Odborníci jsou proti zrušení přílohy rámcového vzdělávacího programu, která upravuje vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.

„Žádáme, aby byla pro žáky s mentální retardací zachována možnost speciálního vzdělávání a rodiče se mohli rozhodnout, jak se jejich dítě bude vzdělávat," zdůraznila Woloszczuková.

Proti inkluzi se vyjádřil i hejtman Oldřich Bubeníček. „Náš kraj je specifický, dětí ze sociálně slabých rodin a těch, které potřebují speciální přístup, je víc než v jiných regionech. Nároky na učitele jsou obrovské," řekl hejtman.

„Inkluze za každou cenu není dobrý nápad. Myslím si, že děti budou vystaveny šikaně," poukázala senátorka a členka zastupitelstva Ústeckého kraje Alena Dernerová.

Dětí s postižením je v kraji nejvíc v ČR

V Ústeckém kraji je aktuálně 31 základních škol s programem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dětí s lehkým postižením ve speciálních třídách podle regionálních statistik každoročně ubývá. Stále častěji jsou naopak zařazovány do běžných tříd. Na druhou stranu, v regionu žijí skoro 4 procenta dětí s postižením, což je vůbec nejvíc v zemi a dvojnásobek oproti republikovému průměru.

Podle odborníků tak Ústecký kraj patří ke krajům s nejhorší vzdělanostní strukturou obyvatelstva.

Novela školského zákona o společném vzdělávání má platit od 1 září. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami se budou moci začlenit do hlavního proudu a navštěvovat běžné základní školy. Zákon jim zaručí i asistenta. Podle zprávy krajského úřadu však asistentů, psychologů a speciálních pedagogů bude v regionu nedostatek.

Ministryně Valachová věří, že změny se dotknou jen zlomku všech žáků a všichni z praktických škol neodejdou. Hovoří se o jednom postiženém žáku na sto dětí. Praktické školy se od září neruší. Děti se ale budou muset učit podle upraveného rámcového vzdělávacího programu.