Novou relaxační a terapeutickou třídu má Speciální základní škola v Lounech. Veřejnosti ji slavnostně představili v minulých dnech. Návštěvníky jistě překvapí - nepodobá se žádné jiné školní třídě; je to Snoezelen.

Měkký koberec, tlumené světlo, projekce například východu slunce nad mořskou hladinou, světelné efektové lampy, ohromné kruhové lůžko a příjemné posezení kolem. K tomu do ticha hrají jemné tóny harmonické hudby. Tak se dá Snoezelen v kostce shrnout. Jeho úkolem je především navodit pohodu, pomoci k relaxaci. Jde o multisenzorickou místnost, kterou doplňují různé pomůcky, které šíří hudbu a zvuky, které zklidňují a hladí po duši. Vůně, pomocí aroma terapie, která prožitky umocňuje. Dalšími efekty mohou být i dotyky různých příjemných předmětů a vibrace.

Snoezelen se má dál vyvíjet

Nové prostory nejsou pouhou „odpočívárnou". Sloužit budou jako vjemová podpora při rehabilitačních cvičeních handicapovaných dětí, pomohou klientům se stařeckou demencí, duševní nemocí či mentálním postižením. Místnost mohou využívat jak jednotlivci, tak i menší skupiny. „Od září plánujeme, že ji bude moci navštěvovat i široká veřejnost. Je totiž vhodná i pro aktivaci člověka, například při syndromu vyhoření," dodala Taťána Radimská, učitelka z terapeutické třídy a předsedkyně Občanského sdružení Kostičky, které se na projektu podílí.

Snoezelen, už nyní jako ze snového světa, se bude ještě vyvíjet. Velkou část finančních nákladů pokryli sponzoři OS Kostičky, samotné práce pak obstarali dobrovolníci. „Strávili tam asi tři sta hodin, za což jim také patří velký dík," dodala při slavnostním shromáždění ředitelka.

K otevření speciální multisenzorické třídy došlo rovný rok poté, co byla ve škole uvedena do provozu zdvihací plošina. Ta žákům na vozíčku pomáhá při přesunech mezi jednotlivými patry objektu. Mezitím došlo také k opravě fasády ve dvoře, která už na mnoha místech odpadávala.