Žalobci vinili z vražd zdravotní sestru Věru Marešovou, opírali se přitom především o posudek obou znalců. Vrchní soud v Praze minulý týden Marešovou definitivně zprostil obžaloby, když potvrdil lednový rozsudek ústeckého soudu.

Posudek, který nyní řeší ústecký krajský soud, vedl k podání žaloby na Věru Marešovou, které v případě uznání viny hrozilo doživotní vězení.. Marešová po obvinění z šesti vražd strávila více než jeden rok ve vazební věznici.

Soud řízení se znalci zahájil už na jaře, poté ho přerušil do pravomocného rozhodnutí odvolacího soudu, Teď ještě čeká na písemné zdůvodnění vrchního soudu.

„Počítáme s tím, že se v řízení bude pokračovat," řekla Trejbalová. Podnět ke správnímu řízení dala advokátka Marešové Iva Jónová.

Podle posudku zpracovaného Matlachem a Závodským zemřelo šest pacientů rumburské nemocnice po podání draslíku. Jejich závěry ostře kritizovali znalci z Fakultní nemocnice v Olomouci, kteří zpracovali revizní posudek, stejně tak Zdeněk Šňupárek z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, u kterého si posudek objednala obhajoba.

Podle těchto posudků šest pacientů v Rumburku zemřelo přirozenou smrtí a jejich úmrtí byla očekávatelná. Závěry Závodského a Matlacha označili mimo jiné za „diletantské". Matlach už dříve řekl, že si za svými závěry stojí.

Podle Trejbalové by mohlo být řízení se znalci dokončeno na podzim. Soud se v řízení detailně zabývá celým spisem a všemi nashromážděnými podklady. Na pomoc může přizvat i znalce.

„Soud v pozici správního orgánu se zaobírá procesní i hmotněprávní stránkou věci z pohledu projednávaného správního deliktu. Ve věci rozhoduje soud v pozici správního orgánu, soudem oslovení znalci mají toliko případnou konzultační roli," řekla Trejbalová.

Znalcům hrozí pokuta až 100 tisíc korun, případně i vyškrtnutí ze seznamu znalců. Správní řízení nejsou podle Trejbalové výjimečná. Ústecký krajský soud je v posledních letech vedl jak se znalci, tak i s tlumočníky.

„Takto v poslední době sankcionoval vedle tlumočníků i znalce, kdy jim v závislosti na závažnost provinění ukládal výstrahy, peněžité pokuty v rozličných výších a v krajních případech došlo i k vyškrtnutí znalce či tlumočníka ze seznamu," dodala Marcela Trejbalová.