Žádné sešity a učebnice na lavicích, dokonce ani tabule. Nové moderní třídě na lounské základní škole v ulici Školní vévodí obrovská dotyková obrazovka, žáci soustředěně pracují na tabletech. Vyučující kantor on-line vidí, co právě kdo z jeho svěřenců dělá, může spouštět různé testy a výukové aplikace a rovnou je, jak jinak než opět elektronicky, hodnotit a dál dětem poradit.

Moderní třída vznikla v rámci projektu Škola dotykem, který bude zkoumat vlivy a přínosy dotykových technologií ve výuce. Využije ji, a v podstatě otestuje, 27 žáků devátého ročníku a vyučující.

Do projektu se zapojí dvanáct škol

Lounská škola je jednou z dvanácti v celé zemi, která zařízení získala a zapojila se tak do výzkumu jejich využitelnosti v této oblasti. Projekt realizuje nezisková organizace Edukační Laboratoř s podporou firmy Samsung. Právě ta dala školám k dispozici celkem 350 tabletů, 12 interaktivních obrazovek a další vybavení včetně softwaru.

Slavnostní otevření moderní třídy v Lounech se uskutečnilo v pátek 12. září dopoledne. Kromě jiných hostů přijel také ministr školství ČR Marcel Chládek, který nad projektem převzal záštitu. „Moderní technologie jsou dnes součástí našich životů a rozhodně patří do škol," vítá ministr novinku ve vzdělávání. „Jsme rádi, že můžeme vylepšit podmínky na školách a pomoci s přivedením moderních technologií do škol," řekl kromě jiného také přítomný Daewon Kim, prezident společnosti Samsung pro Česko a Slovensko.