„Ano od září bude autobus obsluhovat obec Chouč. Zastávka je na křižovatce, ale ani tam autobus po velké změně nezajížděl. Chouč tak byla bohužel ze seznamu zastávek vypuštěna úplně, i když zde bydlí děti školou povinné a důchodci, kteří již nemají řidičský průkaz," řekla Jana Syslová, starostka Hrobčic, pod kterou Chouč spadá.

„Autobus suplujeme dopravou osobním vozem na náklady obce ráno v 7h a zpět v 9,30h a 14h. Tato Taxislužba by nám měla odpadnout, jestli odbor dopravy zařadil autobus do Chouče i kolem 9:00. Pokud ne, tak budeme nuceni cca dvakrát týdně odvézt do Chouče důchodce od lékaře a z nákupů," dodala starostka Syslová.

Ústecký kraj nevyslyšel připomínky na změny v dopravě jenom Hrobčic. Úprava jízdních řádů se dotkne také Chomutovska, Dolního Poohří, Litoměřicka, Bílinska a Lounska. „V těchto oblastech dojde k drobným časovým posunům či zrušení nevyužívaných spojů," sdělila Markéta Flochová z tiskového oddělení krajského úřadu.

Na Chomutovsku nastane časový posun u třech spojů na lince 569 z Chomutova do Velemyšlevsi a 588 z Chomutova do Hory Sv. Šebestiána. Autobusy budou nově zajíždět do místních částí Chouč a Žichov u Bíliny. O tom, které spoje pojedou jinak, bude kraj informovat v průběhu prázdnin. „Všechny změny budou uveřejněny na webových stránkách kraje," uvedla Markéta Flochová. (kos)