Expozice je součástí cyklu, kterým Památník Terezín připomíná veřejnosti 75. výročí vzniku terezínského ghetta a zahájení deportací Židů z českých zemí.

Výstavu připravilo historické oddělení Památníku Terezín s využitím unikátních dokumentů především ze Státního okresního archivu Litoměřice se sídlem v Lovosicích, ale také z řady dalších institucí.

„Soustředili jsme je na 23 tematických panelech a snažili se tak představit některé aspekty vývoje terezínského ghetta, jež nejsou z jiných zdrojů dohledatelné. Pokusili jsme se přiblížit postup osidlování ghetta a činnost technické kanceláře, která ve spolupráci s kanceláří pro převzetí města se snažila vypracovat tak zvaný sídelní plán stanovující využití jednotlivých domů a bloků pro umístění různých kategorií nových obyvatel. Dokumenty nám odhalili dosud neznámá fakta, nebo nám rozšířily již probádané informace, zjišťujeme, že skutečnost byla daleko složitější, než známe z publikovaných materiálů," uvedl při vernisáži Tomáš Fedorovič, vedoucí týmu, který expozici připravoval.

Unikátní výstava stavebních plánů a dokumentace židovské samosprávy v terezínském ghettu, otevřená ve foyeru kina Muzea ghetta, přináší řadu nových historických  pohledů. Zdroj: Deník/Václav Sedlák

Na plánech jsou například záměry na úpravy terezínských předměstí, badatelé objevili i plány na budování urnového dvora. Zcela unikátní je plán z roku 1942 na proměnu židovské ghetta na vzorové německé sídliště po vítězné válce. Jedná se o velkolepě pojaté kulturní a sportovní centrum o rozloze téměř čtyři kilometry čtvereční. K tomuto plánu byl v sochařském ateliéru připraven i model centra pro příležitostnou, ale neuskutečněnou návštěvu Himmlera v Terezíně na sklonku roku 1942.

Z panelů se návštěvník například dozví, jak mělo být řešeno ubytování tisíců nových obyvatel ghetta. V roce 1942 bylo třeba pro obyvatele dodat 18 496 postelí, stavěly se do dvou a tří pater, poslední návrhy ukazují i čtyřpatrové řešení. Na příkaz velitelství SS začali vězni obdělávat většinu pozemků v okolí Terezín, v letech 1943 a 1944 terezínské zemědělství hospodařilo na pozemcích o rozloze přes 276 hektarů. Na konci války technická kancelář dokonce připravovala dokumentaci pro obranu Terezín.

Výstava je přístupná denně od 9 do 18 hodin, a to až do 31. října.