Třem lékařům a jednomu inženýrovi u ústeckého krajského soudu hrozí podle obžaloby až 10 let vězení. Měli připravit klienty o stovky milionů korun. Celkem 5 851 poškozených svěřilo desítky tisíc korun společnosti Rhinoceros.

Poškození občané se na konci procesu mohou dočkat rozhodnutí o nároku náhrady škody, ale k tomu nedojde dříve než v příštím roce.

Předsedkyně trestního senátu Jana Kurešová bude projednávat obžalobu, ve které mělo být téměř šest tisíc osob připraveno společností Rhinoceros nejméně o 437 654 800 Kč, včetně ušlého zisku.

Jde o kauzu společnosti Rhinoceros (Nosorožec) v souvislosti s projekty Avalanche a Avareal. Aktivitu obžalovaných lze přirovnat k pyramidové hře.

První podvod na důvěřivém člověku měl proběhnout podle obžaloby 25. května 2000 a poslední podvod číslo 5 851 byl z 28. října 2002. První i poslední napálený člověk přišel o vložených 68 tisíc korun, ale též o přislíbený zisk.

Nekonečná litanie

Součástí obžaloby je výčet všech 5 851 poškozených. Předsedkyně trestního senátu Jana Kurešová se zeptala obžalovaných, zda v rámci přednesu obžaloby chtějí přečíst i tabulky se jmény téměř šesti tisíc poškozených. Obžalovaný Prückner souhlasil, že není třeba číst všechna jména, protože má v písemné podobě, jako ostatní obžalovaní, obžalobu, kde jsou jména kompletně uvedena.

Jenže Petr Gaertner a Květoslava Gaertnerová trvali na čtení celé obžaloby, včetně jmen. Znamenalo to v tom okamžiku, že až do pozdního odpoledne státní zástupce bude monotónním hlasem předčítat nekonečnou litanii jmen a dat narození poškozených osob.

Poté Prückner požádal, aby obžaloba byla čtena v jeho nepřítomnosti. Předsedkyně trestního senátu mu vyhověla, protože Prückner souhlasil, že není třeba zbytečně jména číst. Naproti tomu Květoslava Gaertnerová žádala, aby státní zástupce přečetl všech 5 851 jmen, tedy aby celý den byl čtený jenom seznam jmen poškozených. Přitom také ona požádala soud, že by chtěla, aby byla čtena obžaloba v její nepřítomnosti. Důvod? Musí se prý starat o jedenáctiletou dceru.

Předsedkyně trestního senátu poučila Gaertnerovou, že ví o tom, že probíhá soudní jednání a svůj časový režim tomu musí přizpůsobit.

Nekonečná litanie čtených jmen poškozených znamená, že obžalovaní se ve většině případů musí během procesu vyjádřit k vyplývajícím závazkům z uzavřených smluv o půjčce 68 000 Kč včetně sjednaného smluvního úroku, tedy celkem 74 800.

Hlavní aktéři

Proces s obžalovanými bude především o tom, zda došlo k podvodu, nebo pouze nevyšla kalkulace se zhodnocením dluhopisů.

Dva lékaři a jeden inženýr jsou obžalováni, že od 25. 5. 2000 do 23. 4. 2006 po celé České republice jako členové představenstva obchodní společnosti Rhinoceros, sídlící oficiálně v Mostě, měli získat podvodně peníze pomocí projektu pod označením Avalanche.

Čtvrtý obžalovaný, lékařka, je obviněna z drobnějších podvodných skutků: Z legalizace výnosů z trestné činnosti a maření výkonu úředního rozhodnutí. Působila jako zaměstnanec podvodného Nosorožce.

Obžalovaní, především hlavní trojice, dosáhli podle obžaloby milionových zisků prostřednictvím získaných spolupracovníků projektu a dalších osob. Využívali manipulativních psychologických metod, vylákali na základě písemných smluv o půjčce od poškozených, jako zájemců o vstup do projektu, peníze, ty poukazovali společnosti Rhinoceros.

Lákadlo bylo celkem prosté: Obžalovaní zaujali klienty, podle obžaloby, pod záminkou příslibu spolehlivé garance vrácení půjčky ve výši 68 000 Kč plus úrok a zhodnocení poskytnuté půjčky.

Měli zisku docílit tím, že za část peněz z půjčky zakoupí dva zaknihované dluhopisy tzv. Stripsy.