„Stávalo se, že tatínka chytil pod krkem a dovedl ho k bankomatu, aby z něj dostal další hotovost. Senioři neměli peníze na jídlo, nájem, elektřinu ani plyn. Nakonec vyhledali pomoc, agresivní syn byl z bytu vykázán a jeho trvalý pobyt v bytě zrušen," popisuje vedoucí Intervenčního centra Ústeckého kraje Martina Vojtíšková nedávný případ domácího násilí na seniorech z Mostecka.

Ročně se intervenčnímu centru s domácím násilím svěří asi 60 seniorů. Týraných je však mnohem víc. Bojí se promluvit. „Senioři nedůvěřují cizím lidem, je pro ně složité kontaktovat sociální služby nebo policii a stěžovat si na vlastního syna či vnuka, na jehož pomoc jsou odkázáni. Děti jim také často vyhrožují, že je dají do domova důchodců. Kromě toho seniorům chybí podpora okolí," vysvětluje Martina Vojtíšková.

Týraní senioři nejčastěji čelí fyzickému a psychickému násilí. Agresoři, kteří jsou zpravidla jejich příbuzní, jim zakazují kontakty se zbytkem rodiny, berou jim peníze.

„Senioři jsou často ve špatném stavu, podvyživení a zanedbaní. Příbuzní také zneužívají příspěvky na péči a nestarají se o seniora tak, jak by měli," dodává odbornice na domácí násilí.

S důvěrou se podle ní týraní senioři mohou obrátit na terénní a sociální pracovníky, pečovatelské služby, ale i na svého praktického lékaře. Pomoc může poskytnout i soud. Intervenční centrum Ústeckého kraje mohou lidé kontaktovat na telefonu 475 511 811.

V případě fyzického napadení by měli okamžitě volat policii, která může agresora vykázat z obydlí. „Policista ho může vykázat, i když k útoku ještě nedošlo, ale existuje podezření, že k násilí dojde. Vykázání trvá deset dnů a nelze ho zkrátit. Můžeme ho uplatnit i na vlastníka bytu," zdůrazňuje Ladislav Havlina z odboru pořádkové policie krajského policejního ředitelství. Jen v Ústeckém kraji bylo loni vykázáno 137 lidí. Od letošního ledna do konce října jich už je 127, z toho 122 mužů. Policie přitom vyjížděla k 460 případům domácího násilí.

Cenné informace o tom, kde je hranice násilí, co dělat v případě napadení nebo jaké formy pomoci existují, senioři najdou také v nových letáčcích, které pomáhá rozšiřovat Ústecký kraj. K dispozici jsou na městských úřadech, u sociálních pracovníků a dalších odborníků.

Povědomí o domácím násilí na seniorech má pomoci rozšířit také konference odborníků, která se uskutečnila na krajském úřadě v Ústí nad Labem. Podobné konference proběhly už na třech místech v Česku. Další se bude konat v Ostravě.