„Prodáme objekt jen takovému kupujícímu, který nemá v úmyslu zřídit v něm například ubytovnu, hernu nebo jiný provoz, který by mohl vytvořit společensky závadové prostředí nebo významným způsobem narušit výkon vlastnických práv vlastníků okolních nemovitostí," uvedla mluvčí UJEP Jana Šiková.

Obavy místních

Místní lidé se ale prodeje obávají. „Pokud by zde byla ubytovna, rázem klesnou ceny bytů. Již stačí, co udělali s Klíšskou ulicí. Teď by problémové natáhli hned doprostřed čtvrti," obává se Dagmar Sejkorová.

Proti takovému záměru by byla i ústecká centrální radnice. Starosta Jan Tvrdík již v minulosti řekl, že by tu nejraději viděli klasický obytný dům.

Prodej zamítli

Na začátku léta měla o kolej zájem společnost Speed credit, která již provozuje na Ústecku velký panelový dům bývalý hotel Garni. Správní rada univerzity ale prodej této firmě zamítla.

Podle podkladů zveřejněných univerzitou je celková odhadní cena domu 24,5 milionu korun. Cena v místě obvyklá je zhruba 15 milionů korun. Nový zájemci se mohou hlásit do začátku října.

Jana Šiková uvedla, že univerzita kolej nepotřebuje. Studenti totiž nemají o ubytování zájem jako dříve. Mnozí raději využívají ubytování v soukromí. Na kolejích má UJEP 1 297 lůžek.