Informace unikly poté, co se Zlatuši Tomášové někdo asi „naboural" do soukromé emailové korespondence a zveřejnil její obsah na veřejných sociálních sítích. „Peníze z kapes daňových poplatníků jsou zde vynakládány na člověka, který se sice občas zapojuje do vyjednávání o řešení neklidné situace v Duchcově, ale současně s tím na veřejných sítích i ve své emailové komunikaci situaci zcela úmyslně zveličuje a dramatizuje, přičemž používá nepravdivé informace, kterými ovlivňuje nezúčastněné smyšlenými příspěvky o hrozícím nebezpečí rasistických útoků ze strany majority. Zároveň lživě obviňuje městský úřad z toho, že kvůli zavedení tzv. Nulové tolerance se místní cikáni ocitli v tíživých životních podmínkách, žijí v chudobě a hlady nemohou ani chodit," informoval předseda duchcovské DSSS Jindřich Svoboda.

Terénní pracovnice Zlatuše Tomášová (redakce ji včera kontaktovala telefon nezvedala, na e-mail zatím nereagovala) nepsala emaily na Agenturu z firemního účtu, ale soukromého. Po útoku neznámého hackera, se ale korespondence dostala na veřejnost. Tomášová je zaměstnankyní městského úřadu. Ten má v plánu celou situaci řešit. „Informace jsou to velmi čerstvé. Ještě jsme k tomu nezaujali žádné stanovisko. Mějme na paměti, že se nacházíme v pracovně-právním vztahu. Musíme dodržovat zákon," řekla Renata Kounovská, tajemnice městského úřadu. Podle právníka Milana Zuny by bylo lepší pro město, pokud se vše prokáže a budou i nadále trvat důvody k ukončení pracovního poměru, aby se úřad se zaměstnankyní na případné výpovědi domluvil. V opačném případě hrozí soud, který se může táhnout několik let a finální výsledek nemusí být pro město dvakrát příznivý.

„Velmi pravděpodobně se jedná o trestnou činnost ze strany těch, kteří si data opatřili a pak zveřejnili a zneužili, což by mělo být předmětem zájmu policie a proto se k tomu nemohu více vyjadřovat. Vedle toho neonacisté z duchcovské DSSS vyvíjejí brutální nátlak na paní Tomášovou, což je nepřípustné a zároveň nebezpečné. Mám obavu nejen o ni, ale i z vývoje v Duchcově. DSSS úmyslně rozeštvává lidi proti sobě, vytváří atmosféru strachu. Tak to dělali nacisté i před 80 lety," řekl ředitel Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR Martin Šimáček.