„Když zůstalo vše při starém, tak jsme tu práci dělali asi dobře,“ řekl Deníku Starosta Hrušovan Petr Šmíd. Podle starosty nejde o to, udělat jednu velkou investiční akci, ale důležité je postupně zlepšovat život lidem v obci. „To nezachrání třeba to, že postavíme kulturní dům, který jsme neměli. Jde o to, aby se tu lidé cítili bezpečně, měli tu pěknou mateřskou školku. Aby se měli jak dostat do práce, kde bydlet. Musejí mít nějaké volno-časové aktivity a kde zaparkovat,“ prezentoval cíle radnice starosta.

V obci se během posledních deseti let podařilo mnohé vybudovat a vedení se snaží vše stále vylepšovat. „V současné době stavíme pro lidi, co bydlí v objektu bývalých kasáren, garáže. Na jaro máme naplánované zateplení kulturního domu,“ prozrazuje nejbližší plány starosta.

Obec se snaží také využívat dotací. Pokud se obec rozhodne pro dotaci, tak preferuje akce, které snižují náklady. „Nechtěli jsme například proinvestovat peníze za spoluúčast při opravách komunikací. Sice bychom měli krásné silnice, ale peníze by byly nenávratně pryč. Raději investujeme v oblastech, kde by nám to přináší úspory,“ vysvětlil Šmíd.

Proto se v obci zaměřili na zvyšování počtu obyvatel s cílem dosáhnout vyššího příjmu daní. V minulých letech zde provedli rekonstrukci osvětlení a snížili tak spotřebu elektrické energie, obdobně řešili i zateplování objektů, aby snížili náklady na teplo. Rozhodli se také pro výstavbu alternativních zdrojů energie. „Tyhle investice, které jsme začali před deseti lety, nám nyní generují peníze, které můžeme použít na spoluúčast při dotacích,“ připomněl starosta.

Obec hospodaří s částkou okolo dvacet milionů korun, z toho na investice jde každý rok přibližně sedmi milionů korun. Čím bych se chtěla obec v těchto dnech pochlubit, je vánoční výzdoba. „Pokud budou mít lidé z Chomutova kolem cestu, ať se přijedou podívat, určitě to stojí za to,“ uzavřel starosta Šmíd.