Jedinou změnou, která se bezprostředně dotkne rodičů, je jiný způsob platby školného a stravného.

Rada města v říjnu jmenovala ředitelkou této sloučené organizace paní Mgr. Jitku Vlkovou, dosavadní ředitelku MŠ v Dlouhé a Školní ulici. V důsledku sloučení dojte ke změně organizační struktury. Ze stávajících ředitelek se stanou zástupkyně a sníží se jim o jeden stupeň třída. „Bohužel třídu zachovat nemůžeme, ale snažíme se, aby to na ředitelky nemělo žádný sociální dopad," řekl Milan Doležal, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a sportu. V jednotlivých mateřských školách budou nadále působit stávající paní učitelky, nemění se ani způsob a formy vzdělávání dětí. Důvodem této změny je zvýšení efektivity a koncepčního fungování předškolního vzdělávání z pohledu města jako zřizovatele mateřských škol.

„K tomuto rozhodnutí nás vedl špatný demografický vývoj ve městě. Máme malou obsazenost našich pěti zařízení. Pokud bychom k této změně nepřistoupili, museli bychom nějakou školku zavřít. Díky silnému subjektu, který nám poskytne určitý manévrovací prostor, tak máme možnost zachovat všech pět zařízení," objasnil Doležal. Klášterec nad Ohří má v současné době ve školkách volných 138 míst. K žádnému fyzickému spojení jednotlivých školek nedojde. Tato změna se nedotkne ani způsobu umísťování dětí do školky. „S ohledem na velkou rezervu v kapacitě u nás nedochází k tomu, že bychom nemohli umístit děti do školek podle potřeb rodičů. Máme spádové oblasti ze kterých vycházíme, ale pokud má někdo například staršího sourozence v jiné školce, není problém tam umístit i další dítě," uvedl vedoucí odboru. Tato změna umožní i možnost vzájemné výpomoci učitelek. „Pokud by došlo v nějaké školce ve větší míře k onemocnění učitelek, lze tam přesunout učitelku z jiné školky. Obdobně to bude možné i u ostatního personálu," zdůraznil Doležal.

Klášterecké mateřské školy tak budou mít jedno ředitelství, které bude sídlit v Lípové ulici.

Jedinou změnou, která se bezprostředně dotkne rodičů, je jiný způsob platby školného a stravného. Mateřská škola bude nabízet možnost platby prostřednictvím inkasa. Výhodou je, že rodiče nebudou muset platit stále stejnou částku za stravné, ale budou jim odečteny pouze skutečné náklady za měsíční stravu dítěte. Podrobné informace budou vyvěšeny ve všech mateřských školách.

V mateřské škole Stonožka ve Školní ulici se proto začátkem prosince uskutečnila schůzka s rodiči. Na té se podrobně seznámili jak s postupem, tak výhodami, které z této změny vyplývají.