Používání látek je kvůli toxicitě celosvětově zakázáno od roku 2001. Látka je podle Trmala nebezpečná při dlouhodobém působení.

„Ale nikdy není jasné, jakou má člověk případně alergii, jaké reakce může kontakt s takovou vodou vyvolat," vysvětlil. Pokud se lidé smáčí
v řece, měli by se pak podle Trmala doma osprchovat.

Za nejvážnější vliv polychlorovaných bifenylů na člověka jsou považována karcinogenní rizika, zejména pokud jde o rakovinu slinivky břišní a rakovinu jater. Dále bylo prokázáno, že má nepříznivý účinek na výkon imunitního systému, poškozuje játra a snižuje plodnost.

Polychlorované bifenyly se mohou ukládat v tělech živočichů a mohou je tak obsahovat i ryby.

„Jejich akutní toxicita je nízká, vzhledem k chronické toxicitě jsou ale v životním prostředí obtížně odbouratelné," řekla mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Burketová.

Zvýšené hodnoty PCB zjistili inspektoři ve dvou místech z odebraných vzorků v Ústí.

„V současné době řešíme odběr dalších vzorků," řekla Burketová.

Povodí Labe na začátku července informovalo, že zaznamenalo zvýšený výskyt těchto látek v letošním druhém čtvrtletí. Zvýšený obsah těchto látek podle povodí zaznamenala i německá strana.

„Výměna informací probíhá v rámci struktur a mechanismů Mezinárodní komise pro ochranu Labe," řekla k tomu mluvčí.

Inspektoři teď prověřují podle Burketové několik možných verzí, jak mohlo ke znečištění dojít.

„Vzhledem k tomu nemůžeme sdělit další podrobnosti," podotkla mluvčí. Případnému viníkovi by hrozila až milionová pokuta. Bifenyly se v minulosti využívaly v průmyslu a stavebnictví. Přetrvávat mohou v půdě, stavebních konstrukcích či říčních sedimentech.

Významný nárůst obsahu polychlorovaných bifenylů zaznamenalo Povodí Labe nejprve v sedimentových plaveninách odebíraných v Děčíně. Zvýšené jsou podle povodí obsahy i v labské vodě od Ústí po státní hranici. Inspektoři odebrali v rámci šetření šest vzorků sedimentů z Labe, tři vzorky sedimentů z Bíliny 
v Ústí nad Labem a také pět vzorků kalů z vytipovaných čistíren odpadních vod v aglomeraci Ústí nad Labem.

Polychlorované bifenyly se v minulosti používaly jako náplně do transformátorů a elektrických kondenzátorů, jako hydraulické kapaliny a jako změkčovadla.

V ČSSR byla výroba zakázána v roce 1981.