„Vše dopadlo dobře. Začali jsme se stavbou mobilní zdi v půl osmé a v půl deváté již vše bylo zase složeno. Stavba je prakticky předána, probíhají dokončovací práce," sdělil Lukáš Landa z Povodí Labe.

Tato státní organizace byla investorem protipovodňových opatření kolem lovosické chemičky. Zeď byla již kompletní a obepínala prakticky celý areál, až na zhruba 100metrový úsek. Celou stavbu prověřila červnová povodeň, u Modly ale musel vzniknout provizorní hliněný val. Povodí se nepodařilo do letošní velké vody dohodnout s majitelem pozemku.

„Potíže s majitelem dotčeného pozemku jsme zaznamenali i tentokrát, při odvozu dočasného hliněného valu. Nelíbilo se mu, že val byl postaven na jeho pozemku. My jsme to měli projednáno s lovosickou městskou protipovodňovou komisí," uvedl Lukáš Landa. „Prý měl podat i trestní oznámení na město."

„Zatím nic o trestním oznámení nevím," reagovala mluvčí lovosické radnice Jana Hejdová.

Komplikace s dostavbou zdi protáhly kompletní uzavření průmyslového areálu. V něm by za současné situace mohli teoreticky pracovat lidé i při povodni, vznikl by suchý ostrov.

„Původně jsme měli postavit zeď na místě, kde je navezená zemina. Nakonec jsme se dohodli s Povodím Ohře, v létě získali stavební povolení a mezitím se vybral zhotovitel. Nakonec zeď stojí podle druhé varianty," přiblížil Lukáš Landa. Nová protipovodňová zeď je vybudována ze dvou částí. Základy tvoří larsenové ocelové stěny, které jsou zaberaněny. Poté vyrostla klasická železobetonová zeď.

Protipovodňová opatření v Lovosicích dospěla do konečné fáze. „Letošní povodně ukázaly, že systém je funkční," konstatoval Lukáš Landa z Povodí Labe.