Společnost k tomu vedl nárůst počtu pacientů, kteří se dostali do fáze ledvinového selhání, a nedostatečné prostory k rozšíření střediska v nemocnici. Proto přistoupila k vybudování dalšího. „Nový prostor nám umožnil vytvořit dostatečně velkou kapacitu. Máme zde šestnáct nových dialyzačních křesel, což zcela vyřeší stávající kapacitní problémy. Zároveň nám to umožní ponechat si na nemocničním středisku spíše ty pacienty, kteří jsou v nemocnici hospitalizováni či vyžadují nějakou další zdravotní péči jiných odborností. Nové středisko pak bude určeno hlavně pacientům stabilnějším, kteří jsou zařazeni v chronickém dialyzačním programu," vysvětlil Petr Machek, primář obou dialyzačních středisek.

Výstavba nového mosteckého střediska stála třicet milionů korun. V Ústeckém kraji tak Fresenius Medical Care provozuje již pět dialyzačních středisek. Vedle Mostu ještě v Lounech, Kadani a v Chomutově.

„Pevně věřím, že pacienti budou z nového střediska nadšeni a že změnu uvítají. Poloha v centru města, výborná dopravní dostupnost, těsná spolupráce s nemocnicí a nové komfortní bezbariérové prostory jim určitě zpříjemní náročnou léčbu. V novém středisku plánujeme v budoucnu otevřít také nefrologickou ambulanci a poradnu pro peritoneální dialýzu. Prozatím zajišťujeme tyto služby v nemocnici," řekl k otevření střediska ředitel společnosti Fresenius Medical Care David Prokeš.