První místní referendum v historii města čeká v pátek obyvatele Ústí nad Labem. Odpovědi na otázku, na kterou se jich iniciátoři referenda ptají, rozhodnou, zda v Ústí nad Labem budou či nebudou herny.

Současná vyhláška herny povoluje na 109 místech. Protihazardní aktivisté odhadují, že různých typů výherních automatů je v celém Ústí zhruba osm stovek. Gambleři do nich ročně vhodí kolem jedné miliardy korun. Město z těchto peněz získá 40 až 70 milionů korun ročně.

Václav Pištora z iniciativy Ústí bez hazardu upozorňuje, že nechtějí zamezit všemu sázení. „V referendu nechceme zakázat veškerý hazard, protože víme, že lidstvo má potřebu hazardovat od nepaměti. Zakázat veškerý hazard je nesmysl, chceme zakázat pouze takzvaný tvrdý hazard, čili klasické pouliční herny s automaty, které způsobují nejvyšší podíl závislostí a mají na obyvatelstvo drtivé sociální a ekonomické dopady," uvedl Václav Pištora.

Hlasovací lístek
Otázka položená k rozhodnutí v místním referendu:

„Souhlasíte s tím, aby statutární město Ústí nad Labem zakázalo provozování loterií a sázkových her uvedených v §2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50, odst. 3, zákona o loteriích a jiných podobných hrách, to jest, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů, na celém svém území?"

ANO          NE

Zjednodušeně otázka znamená: Chcete zákaz heren s automaty v Ústí? Odpověď ANO tedy znamená zrušení heren, odpověď NE pak zachování současného stavu.

Třeba Ústečanka Jana Hájková bude hlasovat pro zrušení heren. „Osobně si myslím, že hazard zvyšuje drobnou kriminalitu ve městě. Protože kde berou peníze, když nepracují? Podle mne čím méně heren, tím méně neduhů pro město," vysvětlila svůj postoj.

O vyhlášce zakazující herny ústečtí zastupitelé hlasovali na začátku října. Návrh neschválili. Údajně potřebují více informací, jaký by byl dopad vyhlášky na rozpočet.

Aktivisté tvrdí, že pozitivní. Podle nich poklesne kriminalita, hlavně krádeže, a tím škody na majetku, které město i lidé dnes hradí.

Jak na referendum

- Hlasuje se souběžně s komunálními volbami, tedy v pátek 10.10. a v sobotu 11.10. ve stejném čase.

- Hlasovat může každý, komu je 18 let a více. Musíte mít trvalé bydliště v Ústí nad Labem. Nezapomeňte si vzít doklad totožnosti.

- Hlasovací místnosti najdete ve stejných objektech, kde jsou místnosti pro komunální volby. Obě místnosti jsou od sebe oddělené.

- Hlasovací lístky referenda nedostanete domů poštou, ale přímo v hlasovací místnosti.

- Na hlasovacím lístku je otázka referenda a dvě čtvercová políčka ANO/NE. Aby byl hlas platný, musíte zakřížkovat čtvercové políčko podle vaší volby. Poté lístek hodíte do urny.

- Pozor! Vždy musíte křížkovat. Pokud políčko zakroužkujete či třeba zatrhnete, je váš hlas neplatný.

- Referendum bude platné, tedy pro město závazné, když v referendu bude hlasovat 35% oprávněných voličů z Ústí nad Labem. Hlasovat tedy musí zhruba 26 250 obyvatel města.

- Účast ale nestačí. Vítězí ta varianta (ano nebo ne), která získá nadpoloviční počet hlasů a minimálně se pro ni musí vyslovit 25% z celkového počtu voličů.

- Pokud v referendu projde zákaz heren, ve městě zůstane tzv. měkký hazard, čili sázkové kanceláře, lidé budou moci dále sázet na sportovní zápasy, hrát v hospodách karty, účastnit se televizních a celonárodních loterií typu SAZKA a podobně tento typ loterií ani nelze vyhláškou města zakázat.