Stavbaři budují dlouho očekávanou státní silnici, která povede okolím Jezera Most a spojí město Most s obcí Mariánské Radčice. Silnice za 371 milionů korun má podle úřadů vnést život do pusté rekultivované krajiny ve středu okresu, kde dříve stávalo královské město Most. Výstavba silnice navazuje na velké zvelebovací projekty, které mají vyústit v otevření jezera veřejnosti na přelomu let 2018 a 2019 (více ZDE).

Mapka silnice. Zdroj: DENÍK/podklad COBRAMAN

Mapka silnice. Grafika: Deník/podklad COBRAMAN

Během výstavby silnice vznikne nový, 182 metrů dlouhý most, který začne na mimoúrovňové křižovatce u OBI a překlene tramvajovou a železniční trať a řeku Bílinu. Podél celé komunikace, která nahradí původní historickou silnici zrušenou při likvidaci starého města, bude cyklostezka široká tři metry.

Město Most, které je navrhovatelem projektu a investovalo do přípravy přes 45 milionů korun, většinu na výkup pozemků, zajišťuje technický dozor.

Most a Mariánské Radčice dělí od sebe vzdušnou čarou pět kilometrů. Silnice povede podél řeky, okraje bývalé šachty Ležáky a skončí napojením na stávající komunikaci u Mariánských Radčic.

„Most, největší město regionu, bude dostupnější," říká starosta Mariánských Radčic Jaroslav Sikora. Nová silnice zlepší spojení s Mostem. Obyvatelé Radčic, kteří nemají auto, musejí do Mostu přes Litvínov, protože žádná přímá autobusová linka z vesnice do Mostu nejede. Silnice tak otevírá diskuzi o možné nové autobusové lince. Řidiči zatím jezdí přes Braňany.

Podle starosty silnice může přinést i nová pracovní místa a oživit cestovní ruch. Mariánské Radčice, které jsou poutním místem s cenným barokním areálem Panny Marie Bolestné a mají i okružní naučnou stezku, budou lépe dostupné i pro cyklisty.