Do ulic Terezína dorazí průvod vojáků v pátek 30. září v 19 hodin a následovat bude o půl osmé slavnostní nástup jezdectva.

Druhý den tradičních oslav k výročí založení královského pevnostního města budou od dopoledne probíhat jezdecké výcviky a výcvik psů v prostorách terezínské jízdárny, od dvanácté hodiny pak ukázky katovského řemesla, historický šerm, vystoupení flašinetáře či břišní tanečnice.

Úderem druhé hodiny odpolední projde městem slavnostní průvod, po kterém vypukne první ze dvou očekávaných velkých bitev o pevnost. V prostoru Retranchementu 5, kde bude většina programu probíhat, budou pak v průběhu odpoledne k vidění ukázky katovského řemesla, umění lovu či ukázka vývoje palných a vrhacích zbraní.

Josefínské slavnosti pak vyvrcholí závěrečnou bitvou nočním útokem na pevnost o půl osmé hodině večerní. Celá akce, která je považována za největší historické slavnosti 18. století v Čechách, bude zakončena po osmé hodině ohňostrojem.

V neděli 2. října se pak v Lovosicích uskuteční jedna z největších událostí letošní sezóny. U příležitosti výročí 260 let proběhne rekonstrukce bitvy u Lovosic, první bitvy sedmileté války, která proběhla 1. října 1756.

„Rekonstrukce bitvy se odehraje na louce přímo pod Lovošem, kde je připravena plocha o velikosti cca 4 fotbalových hřišť. Bitvy se zúčastní vojáci, kteří se do města přesunou z Terezína, bude jich kolem pěti set. Jejich přesun chceme zpestřit slavnostním průvodem. K bitvě se nejlépe diváci dostanou z vlakové zastávky Lovosice město Lovošskou ulicí," zmínil Vojtěch Krejčí, ředitel Kulturního střediska Lovoš v Lovosicích.

„Společně s průvodem bude nutné dojít až na místo bojiště pěšky, i například děla se budou do kopce tlačit," dodal Krejčí.

Na oplátku se obyvatelé i návštěvníci mohou po celý den těšit kromě rekonstrukce bitvy s vojskem, jízdou o 25 jezdcích a dělostřelectvem na průvod dlouhý 1 626 metrů, doprovodný program, přes čtyřicet dobových stánků a ohňostroj, který akci zakončí.

K výročí této události nechalo město Lovosice ve spolupráci s KS Lovoš vyhotovit unikátní litografie o formátu A2, které vyhotovil malíř a grafik Vladimír Šavel a které zobrazují výjevy z bitvy, mapu bojiště, vojáky v uniformách, ale také Lovoš nebo rakouskou orlici. Ty byly v prodeji již o Václavské pouti ve středu 28. září a bude jich k dispozici pouhých 80 kusů.

V den pouti byla pokřtěna také nově vydaná kniha o bitvě u Lovosic. Během bitvy budou určitá dopravní omezení vzhledem k průvodu bude na několik hodin uzavřena ul. Lovošská, ve městě budou vyznačena místa pro parkování a posílena bude hromadná doprava.