Své výzkumy představí na odborné konferenci, která začala včera v Teplicích pod názvem Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014. Pořádá ji Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Ústav struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) Akademie věd ČR. Konference se koná v hotelu Panorama v Teplicích a potrvá do 25. dubna.

„Vědecké poznání přírodních procesů spojených se změnou klimatu je velmi důležité, protože tyto procesy buď již mají nebo budou mít přímý dopad na politické rozhodování a ekonomické využití těchto oblastí," uvedl za organizátory konference RNDr. Jan Klimeš z ÚSMH.

Česká asociace geomorfologů sdružuje od roku 1999 odborníky a studenty, kteří se zabývají poznáváním tvarů a pochodů na zemském povrchu. Výzkum zahrnuje řadu témat, kterými se vědci zabývají nejen v České republice, ale také v různých částech světa. Patří sem studium sesuvů (České středohoří, Český ráj, Jeseníky, Beskydy, Bílé Karpaty, okolí Brna, Peru, Kanárské ostrovy, Krym, Špicberky, Turecko); zkoumání zlomů (Krušné hory, Jeseníky, Beskydy, Kalifornie, Etiopie); výzkum tvarů vzniklých činností ledu (Šumava, Krkonoše, Jeseníky, Vysoké Tatry, Francie, Antarktida); studium ukládání a transportu sedimentů nebo zbytků rostlin v řekách (Šumava, Beskydy, povodí Moravy); výzkum jeskyní nebo tvarů, které vytvořil člověk během těžby nerostných surovin.(mf)