Radka Vepřková z Agentury pro sociální začleňování se sem nastěhovala dobrovolně. Jak se jí tu žije?

Proč jste si na pobyt vybrala právě Kovářskou ulici?
Město navázalo začátkem letošního roku spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Mým úkolem bylo zpracovat vstupní analýzu. To znamená popsat potřeby a problémy lidí v sociálně vyloučených lokalitách a v jejich sousedství. Kovářská je největší vyloučenou lokalitou ve Varnsdorfu. Zeptala jsem se města na možnost bydlení v lokalitě. Město zde má byt, který by po dobu výzkumu pronajalo. Výzkum se nedá dělat od stolu, výzkum je o tom, že si to i vyzkoušíte. Proto jsem zvolila tuto cestu.

Jak dlouho tam bydlíte?
Byt jsem získala v polovině dubna, výzkum byl naplánován na tři měsíce. Po tuto dobu jsem tam byla vcelku intenzivně. Je asi na místě poznamenat, že nájem jsem si platila ze svého, Úřad vlády z něj neplatil ani korunu. Výzkumníci Agentury pro sociální začleňování nemusí v lokalitách nutně bydlet, šlo o mou soukromou iniciativu. Byt jsem měla původně pronajatý do konce srpna, nyní mi město vyšlo znovu vstříc a nájemní smlouvu mi prodloužilo do konce tohoto roku.

Na co je nejtěžší si zvyknout, když člověk bydlí na takovém místě?
Pobyt tam je hodně vjemový – pokud to vezmu z tohoto úhlu pohledu, tak asi na zápach na chodbách. Aktuálně mám pocit, že si jej vybavím i za 20 let. Asi nikdy si ale nezvyknu na neférové praktiky určitých pronajímatelů. Ti systematicky vydělávají na chudých lidech, kdy absolutně nevhodný byt pronajímají i za 13 tisíc korun měsíčně. Peníze na nájmy plynou především z doplatků na bydlení. I proto vítám, že je v legislativním procesu zákon o sociálním bydlení, který by mimo jiné měl těmto obchodníkům s chudobou jejich neférové podnikání překazit.

Jak se k vám Romové chovají?
Z počátku mi moc nedůvěřovali, a já se ani nedivím. Pokud se tam někdo z „majority" objeví, je to jen krátce a takzvaně na efekt. Nechápali moji roli, mysleli si, že jsem tam proto, abych je kontrolovala. Taky moc nerozuměli tomu, že jde někdo do této lokality bydlet dobrovolně, takže si to chvilku „sedalo". Postupem času se mi lidé začali otevírat a začalo to být, myslím, vzájemně velmi obohacující. Bude to asi pro mnohé překvapivé, ale myslím, že mohu s klidem říct, že já a oni se vzájemně respektujeme.

Traduje se, že je tady po večerech a nocích rušno. Jak to na Kovářské ulici vypadalo?
Určitě nebudu tvrdit, že jde o klidnou část města. Ano, je tam rušno, ale co je nutné dodat, po 10. hodině večer byl vždy až na pár výjimek klid.

Popište, jak vypadá váš běžný pracovní den?
Moje práce je zaměřena především na kvalitativní výzkum. Obvykle tak mám 
v daném pracovním dni domluvených několik rozhovorů, a to nejen s lidmi žijícími v lokalitě, ale i mimo ni. Rozhovory dělám i s dalšími místními aktéry, jako je vedení města či sociální odbor, ale také například úřad práce.

Po rozhovorech obvykle probíhá krátká strategická porada s lokálním konzultantem, v případě Varnsdorfu s kolegyní Janou Bohuňkovou. Ke konci dne uskutečněné rozhovory přepisuji a někdy také vytvářím i takzvané tepelné mapy. Ty graficky vymezují největší ohniska problémů města. Vedle analytické práce analýza zahrnuje i sérii konkrétních doporučení. Ta by v případě přijetí měla mít přímý vliv na kvalitu života lidí žijících v lokalitě 
i mimo ni.

Musela jste během svého pobytu řešit něco nepříjemného?
Nástup léta byl letos ve Varnsdorfu velmi pozvolný. V modrém paneláku, kde mám byt pronajatý, tak byla občas v noci velká zima. Je to způsobeno tím, že jeden 
z neférových pronajímatelů napojil tento dům na levnější zdroj tepla. Ten však dům kvalitně nevytopí. Je to o to smutnější, že v domě jsou i starší lidé, kteří zde žijí od zlaté éry Velvety a Elity, 
a teď mrznou.

Po všech vašich zkušenostech: Dovedete si představit, že byste v této lokalitě strávila celý život?
Romové, starousedlíci i lidé v těsném sousedství se shodují na jednom: na Kovářské nikdo z nich žít nechce. I já mám stejný názor. Kdo by chtěl dobrovolně celý život žít v sociálně vyloučené lokalitě?

Na severu Čech je více problémových lokalit. Chystáte se ještě někam jinam?
Aktuálně zpracovávám podobnou vstupní analýzu 
v Rumburku, kde Agentura působí od letošního léta. Ve Šluknovském výběžku také plánujeme výzkum, kterým chceme zjistit potenciál participace a komunitní práce. Na Šluknovsku tak ještě nějaký čas pobudu. Musím dodat, že velmi ráda. Je to kraj s překrásnou přírodou a s příslibem do budoucna.