Mostecká radnice se rozhodla novelizací vyhlášky zrušit na některých místech ve městě omezení, které povoluje hudební produkci pouze do 22 hodin. Jednorázové hudební akce tak budou mít prodlouženou dobu, maximálně však do 1. hodiny po půlnoci.

VYBRANÉ LOKALITY:u Děkanského kostela, u sportovní haly, u kina Kosmos,
letní scéna na Benediktu, koupaliště Ressl, fotbalový stadion, na 1. náměstí, hipodrom, autodrom, Matylda a hrad Hněvín

„Čím dál více se ozývají hlasy, zejména od mladých, kteří vyráží za zábavou později, až tak kolem dvacáté hodiny, a hudební produkce končí ve 22. hodin. Tak jsme na celou záležitost pohlíželi z několika úhlů a došli k závěru, že jim vyjdeme vstříc," říká náměstkyně primátora Hana Jeníčková s tím, že nová vyhláška umožní překročit omezení 22. hodinou v lokalitách u Děkanského kostela, sportovní haly, kina Kosmos, letní scény na Benediktu, koupaliště Ressl, fotbalovém stadionu, na 1. náměstí, hipodromu, autodromu, na Matyldě a nebo na Hněvíně.

Akce, u nichž se předpokládá hudební produkce v uvedených lokalitách i po desáté hodině večerní, bude nutné nahlásit na magistrát s třicetidenním předstihem. Pořadatel takové akce pak bude zodpovědný za případné rušení nočního klidu. Radní návrh prodiskutovali a doporučili zastupitelstvu novelizovanou vyhlášku vydat.