Rekord v počtu opuštěných prostorů určených původně pro obchody a služby drží ulička za Třemi sýry. Najdete tam řadu opuštěných provozoven. Na jednom konci dlouhé státní budovy sídlí Úřad práce ČR, zbytek objektu je prázdný. Od úřadu ho převzala Česká správa sociálního zabezpečení, která chystá přestavbu uvolněných prostor, aby do nich přestěhovala svou pobočku v ulici Báňská. 

Budova zakrytá dřevotřískou patřila kdysi městu Most, které vydělávalo na pronájmu prostorů podnikatelům. Ti se kvůli komplikovaným a zdlouhavým majetkovým transakcím mezi radnicí a státem z objektu postupně vystěhovali.