Státní správce jezů na Ohři vydal obecný souhlas s četnými výjimkami. Uvedl to Martin Cidlinský z povodí. Ministerstvo dopravy oznámilo, že připravuje novelizaci vyhlášky, povinnost mít souhlas ke splutí jezu z ní vyjme.

„S ohledem na očekávanou administrativní zátěž byl vydán souhlas," uvedl Cidlinský. Zároveň upozornil, že ne všechny jezy na vodácky využívaných vodních tocích jsou v majetku státu. „Na takové jezy, které jsou většinou v soukromém vlastnictví, se souhlas nevztahuje," doplnil.

V souhlase zveřejněném na stránkách Povodí Ohře se uvádí, že správce nesouhlasí se splouváním Ottova jezu v Chebu, jezů Radošov, Klášterec nad Ohří, Stranná, Žatec, Doksany a Terezín. Zakázáno je splouvání stupně v Trmicích na Ústecku na řece Bílina.

U dalších jezů povodí vyznačilo, kudy je možné je splout. Státní správce zároveň upozornil, že veškeré povolené splouvání jezů je na vlastní nebezpečí.

Povinnost mít ke splutí jezu povolení správce chce ministerstvo dopravy zrušit ještě před začátkem vodácké sezony. „Ministerstvu dopravy jde o to, aby pravidla zbytečně nezatěžovala vodáckou veřejnost a zároveň nezapomínala na bezpečnost," řekl ministr dopravy Dan Ťok.

K novelizaci vyhlášky se nyní vede meziresortní připomínkové řízení, oznámilo v úterý ministerstvo dopravy. Konečné znění vyhlášky vznikne po dohodě s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zemědělství.