Nové potrubí vodovodu a také kanalizace dostanou v příštích týdnech některé ulice v Lounech. Práce a související uzavírky začaly před několika dny v ulici Českých Bratří. Řidiči tam kvůli výkopům nemohou projet z kruhového objezdu u autobusového nádraží do ulice Husovy.

Pokládka nového vodovodu a kanalizace probíhá současně a kromě zmíněné ulice Č. Bratří se později v etapách bude týkat také Baarovy, Krátké a Blahoslavovy. Staré potrubí už bylo poruchové, Severočeská vodárenská společnost (SVS) tedy přikročila v rámci plánovaných investic k obnově.

Prohlídka ukázala díry v potrubí

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v lounské ulici Českých Bratří„V centru našeho zájmu je obnova majetku. Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy korun SVS dává 75%, tedy téměř 950 milionů korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci této investiční akce budou v uvedené lokalitě zrekonstruovány poruchové úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno přibližně 500 obyvatel," uvedl Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Dosavadní betonová kanalizační stoka ve zmíněné lounské lokalitě má vnitřní průměr 500, 400 a 300 mm. „Stoka neznámého stáří je ve velmi špatném technickém stavu. Jak prokázala kamerová prohlídka, materiál je zvětralý a zkorodovaný více než z poloviny, místy jsou viditelné díry v profilu a zemina. V souběhu s kanalizací je veden litinový vodovod vnitřního průměru 80 mm z roku 1938. Je vlivem stáří rovněž ve špatném stavu a opakovaně poruchový, proto bude rekonstruován současně s kanalizací," vysvětlil Jiří Hladík, mluvčí SVS.

489 metrů vodovodu

Nově bude použito potrubí z kameniny o vnitřním průměru 300 a 400 mm v celkové délce 421 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z tvárné litiny o vnitřním průměru 80 mm. „Trasa rekonstruovaného vodovodu vede celou ulici Českých Bratří po křižovatku s Husovou. Součástí stavby jsou i rekonstrukce řadů kolmo napojených z ulice Blahoslavovy, Krátké a Baarovy - celkem jde o 489 metrů. Součástí stavby je přepojení 47 domovních kanalizačních a 31 vodovodních přípojek na trase. Rekonstruováno bude rovněž 11 revizních kanalizačních šachet a vyměněn bude jeden podzemní hydrant," doplnil J. Hladík.

Práce, které na místě začaly 19. května, by měly být podle harmonogramu hotovy do konce srpna.

SVS se letos chystá v okrese Louny pustit do 26 staveb, které by měly spolknout více než 81 milionů korun.