Příznivé zprávy pro milovníky intenzivního pohybu na čerstvém vzduchu přišly v těchto dnech z lounské radnice. Myšlenka vybudovat ve městě tzv. workoutové hřiště totiž dostala první zelenou. Radní souhlasili s jeho vybudováním na letním cvičišti pod městskou sportovní halou.

Workoutové hřiště je v podstatě sestava odolných konstrukcí, sloužících jako posilovna pod otevřeným nebem. O jeho výstavbu žádala městský úřad skupina místních občanů. „Pokud mají mladí lidé zájem o takový druh aktivity, jsme určitě rádi. Zatím počítáme s náklady na vybudování zhruba 250 tisíc korun," uvedl Radovan Šabata, starosta Loun.

První myšlenku umístění hřiště na letním cvičišti tedy radní přijali. Během druhé poloviny září by měl být znám návrh, kde přesně by zařízení bylo a za jakých podmínek by mohlo být zřízeno. Teprve poté vedení města definitivně rozhodne, zda sportoviště postaví.