Od roku 2008 se skupina lidí v čele se sochařem Josefem Šporgym snaží zachránit další historicky významné dílo z dílny slavné sochařské rodiny Brokofů. Jedná se o sloup se sochou Panny Marie Immaculaty (Neposkvrněné) nad rybníkem na Červeném hrádku.

A vypadá to, že v dohledné době dojde jejich snaha naplnění. „V těchto dnech se město dohodlo s restaurátorem Štěpánem Bílkem na zahájení záchrany díla," prozradila Eva Dušková, referentka městského úřadu pro vztahy s veřejností.

Práce na záchraně začnou hned, jak to dovolí klimatické podmínky. „Nebude to snadné, socha a sloup jsou v havarijním stavu," uvedl restaurátor Štěpán Bílek, s nímž Chomutovský deník mluvil.

Nejhůř je na tom hlava sochy

Restaurátoři musí nejprve postavit lešení a sloup se sochou zajistit, teprve potom ji sundají. Restaurovat se bude v dílně. Postupně se rozeberou také jednotlivé bloky sloupu. „Ty už budeme restaurovat na místě," doplnil restaurátor. Pak se bude čekat na povolení od památkářů, že je možné začít s vlastním restaurováním. „To už není na nás, ale zabere to nějaký čas, tak snad to nebude trvat dlouho," doufá Bílek.

Sloup i socha jsou z pískovce. Na soše je nejvíc poškozena horní část hlavy. „Musíme někde dohledat původní podobu sochy. Pokud se to nepodaří, budeme ji restaurovat podle podobných děl Brokofa," vysvětlil restaurátor.

Sloup se rozebere

Velmi náročná bude i obnova vlastního sloupu. „Jednotlivé bloky sloupu jsou spojené středovými čepy a okolo nich jsou velké trhliny. Někde dokonce chybí části pískovce a sloup je nestabilní," popsal Bílek. Na doplnění jednotlivých chybějících částí sochy a sloupu použijí restaurátoři umělý kámen. „Pokud bychom chtěli použít pískovec, museli bychom styčné plochy opracovat a to nechceme. Máme zájem zachovat co největší množství původního materiálu, takže použijeme umělý kámen," popsal postup restaurování Bílek.

Pokud vše půjde dobře, mělo by se vše zvládnout do půl roku. Vlastnímu restaurování předcházela několikaletá snaha skupina lidí v čele s Josefem Šporgym. „On na tom má největší zásluhu. Vlastně nás neustále úkoloval a nevzdával se," s úsměvem konstatoval Bílek.

Nejprve konzervace

Dost velký problém byl v tom, že sloup se sochou vlastní Lesy ČR. Město Jirkov se proto rozhodlo, že památku koupí a zažádá o dotaci. Záměr odkoupení sloupu spolu se sousední hrobní kaplí schválili zastupitelé v Jirkově už loni v dubnu, ale protože vyřizování žádosti potrvá ještě dlouho, rozhodlo se město, že se postará o sloup dříve, než spadne. Proto se dohodlo s odbornou firmou, která přes zimu zajistí jeho stabilitu. Po vyjádření památkářů by mělo dojít k sundání a uskladnění sloupu. „Do té doby, než bude naším majetkem, by mohl být uskladněn a poté zrestaurován," vysvětlil celý proces starosta Radek Štejnar.

Jaroslav Cinybulk a Brokofové v Jirkově

Jedním ze členů záchranné skupiny je také Jaroslav Cinybulk. Někdejší ředitel 1. ZŠ v Jirkově se o díla rodiny Brokofů zajímá už dlouhou dobu, napsal o jejich spojení s Jirkovem dokonce knihu. A také on je do záchrany sochy zapojený a těší se, až se vše podaří. „Doufám, že se zrestaurování sloupu a sochy ještě dožiji. Přece jen už mám nějaké roky," nechal se slyšet Cinybulk.

Brokofova díla v JirkověNejslavnějším členem rodiny Brokofů je Ferdinand Maxmilián, který má na zdi městské věže v Jirkově bustu. Sochařem a řezbářem však už byl jeho otec Jan Brokof. Ten v Jirkově s rodinou působil v letech 1689 až 1692 a pak se odstěhoval do Prahy.
V Jirkově je k vidění několik soch z dílny rodiny Brokofů. Je to barokní pískovcový sloup s Pietou u kostela sv. Jiljí. Socha Jana Nepomuckého na nábřeží. Na Červeném hrádku, kde rodina Jana Brokofa nějaký čas žila, je v polovině cesty k zámku strašidelně vypadající chrlič. Ten už prošel celkovou rekonstrukcí. Na hlavním schodišti zámku se pak nachází brokofovy vázy a na nádvoří jsou kašny Polyféma a Odyssea. U oranžérie jsou další brokofovy sochy a to Léda s labutí a socha Marse. U rybníka u zámecké hrobky stojí zmiňovaná Panna Maria Immaculata.