Vysokozdvižná plošina se těsně před svátečním víkendem pohybovala v zámeckém parku v Postoloprtech a řemeslníci s její pomocí zabezpečovali a opravovali některé součásti památky, která už řadu let chátrá. Například spravovali okapy a římsy.

To je zatím jediný viditelný výsledek jednání mezi městem a vlastníky opuštěného zámku. Radnice, přestože není majitelem památky, začala kolem ní v posledních měsících vyvíjet aktivitu, protože zámek stále chátrá, vnikají do něj vandalové a bezdomovci, části objektu se ničí a rozpadají kvůli vlivům počasí. V zámku před pěti lety dokonce začalo hořet, což nedbalostí zavinili právě bezdomovci. Poslední dobou také přibylo stížností lidí na neutěšený stav kdysi pěkného a vyhlášeného zámku.

Čtěte také: Zámek nad řekou řadu let chátrá

Chátrající zámek v Postoloprtech. Archivní foto„Chátrání zámku a ničení majetku nám samozřejmě vadí. Je to špatná vizitka i pro město. Město sice činí různá opatření, aby nedocházelo k další devastaci, ale protože nejsme vlastníkem, můžeme dělat jen věci v rámci svých kompetencí. To je například oznámení problémů památkářům a sdělování výzvy majitelům k odstranění závad a nebezpečného stavu stavby. To je jediné, co v rámci platné legislativy můžeme podnikat," řekl už v únoru starosta Postoloprt Zdeněk Pištora.

Město je majitelem pouze okolní zámecké zahrady, zatímco samotný objekt zámku, renesanční památky vystavěné v roce 1611, vlastní společnost složená ze čtyř spolumajitelů, právnických osob většinou z ciziny. Název má Castello Postoloprty s. r. o. a předmětem jejího podnikání je podle obchodního rejstříku pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových a společných prostor.

Město prověřovalo i možnost prodeje

Starosta Postoloprt se v závěru března osobně sešel s jednatelem firmy Maurem Piccininim. Prověřoval i informaci, zda tato firma nemá v úmyslu zámek prodat, což se prý objevilo někde na internetu. „Schůzkou a zjištěním všech možných informací kolem zámku mě pověřila rada města. Pokud by zámek měl jít do prodeje, měl jsem zjistit, za jakých by to bylo podmínek. Nicméně jednatel odmítl, že by firma nabízela zámek k prodeji. Chce si ho dál ponechat. Výhledově by z něj chtěla vytvořit něco jako domov pro seniory, anebo zčásti i zařízení hotelového typu s ubytováním pro turisty, ale to je samozřejmě nákladné a firma by k tomu potřebovala sehnat silného finančního partnera, jak uvádí," sdělil ve čtvrtek starosta na dotaz Deníku.

Nádvoří a průčelí zámku v Postoloprtech na archivním snímkuStarosta tedy znovu zdůraznil jednateli, ať jeho firma zámek zabezpečí, odstraní všechny závady a co nejlépe o něj pečuje. Jednatel to slíbil a v důsledku toho na zámku probíhaly nyní v závěru března několikadenní nejnutnější zabezpečovací práce na vnějšku budovy s pomocí zmíněné výsuvné plošiny.

Kdysi sloužil k zábavě i diplomatickým setkáním

Společnost s italskými a lucemburskými spoluvlastníky je majitelem zámku od roku 2004. Předchozím majitelem byla Národní knihovna ČR, která zámek ještě za socialismu využívala jako depozitář - sklad knih a dalších věcí. Knihovna se k zámku dostala v 50. letech; předtím byl roku 1945 zestátněn jako všechny nemovitosti v majetku šlechty a hospodařil na něm Státní statek Žatec.

„Objekt zámku nikdy nebyl nabídnut městu, nikdy nebyla diskutována ani možnost prodeje, prodej komukoli jinému mezi jinými vlastníky nebyl městu nikdy ani předem oznámen," připomněl už dříve starosta. Přesto se radnice podle něj snaží, jak může, zabránit další devastaci památky a pokud možno nechat vylepšit její vzhled, tak aby zámek nekazil návštěvníkům i místním lidem celkový dojem z města.

Zámek byl vybudován v renesančním stylu v roce 1611 jako honosná čtyřkřídlá stavba. Tehdejší představitelé vysoké šlechty ho využívali k zábavě, lovu v okolí a různým diplomatickým setkáním. Posledních zhruba třicet let však zámek prakticky nepřetržitě chátrá, budova je prázdná, nikdo kromě bezdomovců ji na nic nevyužívá. Z památky už také postupně zmizelo veškeré vybavení, zámek dnes nemá ani zasklená okna.